Musikdidaktik. Gitarr – en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I 7

advertisement
Musikdidaktik. Gitarr – en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I
7,5 hp (CH03EF), GN
Gäller från och med hösttermin 2016
Fastställt av prefekten: 2016-06-13
Böcker
Axelsson, Lars & Strängliden, Eddie (red.) (2012). 100 lätta barnvisor gitarr. Lidingö:
Ehrlingförlagen. (121 s.)
Gren, Katarina & Nilsson, Birger (2004). Kompa enkelt på gitarr, del 1. Mölndal: Lutfisken.
(64 s).
Söderqvist-Spering, Åse (1999). Elementär musikteori med arbetsuppgifter. Stockholm:
Gehrmans. (35s).
Uddholm, Mats (2008). Pedagogen och den musikaliska människan: en bok om musik i
vardagsarbetet. Mölndal: Lutfisken (139 s.)
Valbar litteratur
Andersson, Eddie, Strängliden, Eddie & Axelsson, Lars (red.) (2007). 100 lätta låtar gitarr.
1. Lidingö: Ehrlingförlagen. (109 s.)
Hahne, Ingemar (red.) (2013). Vispop. Guld. Notfabriken. (239 s).
Gren, Katarina & Nilsson, Birger (2004). Kompa enkelt på gitarr, del 2. Mölndal: Lutfisken.
(64 s).
E-resurser
ALLMÄNT:
Musikrum Richard http://musikrumrickard.blogspot.se/
FÖR GITARR:
Gitarrkurser.net http://www.gitarrkurser.net/
Gitarrackord.nu http://www.gitarrackord.nu
Gitarr.org http://www.gitarr.org/spela-gitarr.html
FÖR TEORI:
Komponera.se http://komponera.se/lasa-noter/
Musikteori.se http://musikteori.se/
PROGRAM FÖR KOMPOSITION & ARRANGERING:
Noteflight https://www.noteflight.com/
Totalt antal sidor: ca 800
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Download