Skicka material till: Svenska Designpriset, Södra vägen 24, 412 54

Porto
betalt
Skicka material till: Svenska Designpriset, Södra vägen 24, 412 54 göteborg
eller: gör din anmälan på www.designpriset.se
Skicka talongen ifylld ihop med tre exemplar av ditt/dina bidrag, eller gör din anmälan på www.designpriset.se.
Alla trycksaker och webbsidor är välkomna att tävla. Är du osäker på tävlingskategori, ring tävlingskansliet på
2995:- exkl. moms.
031-711 25 40. Du får max anmäla fem bidrag per designer och varje bidrag kostar 1995:–
Mindre bidrag monteras på pannå. Faktura med 10 dagars betalning skickas från Svenska Designpriset.
Bidrag i webbkategorierna presenteras med sajtlänk.
Namn/kontaktperson:
Företag:
Adress:
Postadress:
Telefon:
E-post:
1. Bidragets namn (ev. sajtlänk)
Tävlingskategori:
1A. Dagstidning
print
1Aa
Red. Print, -Dagstidning
2Ba. Årsredovisning
- print
2Aa
Information Print
5A. Smarttelefon
4A
Reklam Print
5D. Speldesign
1B. Bok
- print
1Ab
Red.
Print, Bok
2Bb. Årsredovisning
- digital
2Ab
Inform. Print, Årsredovisning
5B. Läsplatta
4B
Reklam Webb
5E. E-handel
1C Magasin
- print
1Ac
Red. Print,
Magasin
3A. Grafisk
identitet
3Ab. Hantverk
2Ac
Inform.
Print, Manual
5C. Internet
of things
5
Mobil/iPod
Design
1D Kundtidning
print
1Ad
Red. Print,- Kundtidning
3B. Förpackning
2B
Information Webb
6Aa. Foto
1E Personal/medlemstidning
- print
1Ae
Red. Print, Personaltidning
3C. Produktdesign
3Aa
Identitet Print, Förpackning
6Ab. Illustration och infographic
1F Redaktionell
1Af
Red. Print,- digital
Läromedel
3D. Identitet
- digital
3Ab
Identitet
Print, Profil
6B. Rörlig bild/film
2Aa. Information
- print
1B
Redaktionell
Webb
4A. Reklam
- print
3B
Identitet
Webb
7A. Event
4B. Reklam - digital
7B. Visual Merchandising
1A. Dagstidning
print
1Aa
Red. Print, -Dagstidning
2Ba. Årsredovisning
- print
2Aa
Information Print
5A. Smarttelefon
4A
Reklam Print
5D. Speldesign
1B. Bok
- print
1Ab
Red.
Print, Bok
2Bb. Årsredovisning
- digital
2Ab
Inform. Print, Årsredovisning
5B. Läsplatta
4B
Reklam Webb
5E. E-handel
1C Magasin
- print
1Ac
Red. Print,
Magasin
3A. Grafisk
identitet
3Ab. Hantverk
2Ac
Inform.
Print, Manual
5C. Internet
of things
5
Mobil/iPod
Design
1D Kundtidning
print
1Ad
Red. Print,- Kundtidning
3B. Förpackning
2B
Information Webb
6Aa. Foto
1E Personal/medlemstidning
- print
1Ae
Red. Print, Personaltidning
3C. Produktdesign
3Aa
Identitet Print, Förpackning
6Ab. Illustration och infographic
1F Redaktionell
1Af
Red. Print,- digital
Läromedel
3D. Identitet
- digital
3Ab
Identitet
Print, Profil
6B. Rörlig bild/film
2Aa. Information
- print
1B
Redaktionell
Webb
4A. Reklam
- print
3B
Identitet
Webb
7A. Event
4B. Reklam - digital
7B. Visual Merchandising
2Ab. Information - digital
Tävlande designer:
Tävlande projektledare:
Tävlande uppdragsgivare (om ej inhouse):
1. Bidragets namn (ev. sajtlänk)
2Ab. Information - digital
Tävlande designer:
Tävlande projektledare:
Tävlande uppdragsgivare (om ej inhouse):
Svenska Designpriset / www.designpriset.se
Södra vägen 24, 412 54 Göteborg, 031-711 25 40
info@ designpriset.se
Stockholm:
61,61,
114
5959
Stockholm,
08-411
2424
2020
Stockholm:Skepargatan
Skeppargatan
114
Stockholm,
08-411
Malmö: Stora Nygatan 60, 211 37 Malmö, 040-611 37 70
Malmö: Baltzarsgatan 37, 211 36 Malmö, 040-611 37 70
Tällberg: Sjögattu, 793 79 Tällberg, 0247-506 20
www.manifesto.se
Tävlingskategori:
Omslagsfoto: Fia Jobs. Foto inlaga: Tomas Holmqvist. InTime 2008.
ANMÄL
anMäl
BIDRAGEN
BiDr
ag
SENAST
Se
naS
16 JUNI
J uni
B