Pleiaderna - ett av natt- himlens vackraste objekt

November 2015
Pleiaderna - ett av natthimlens vackraste objekt
P
leiaderna är en iögonfallande vacker
och s.k. öppen stjärnhop i stjärnbilden
Oxen. Med blotta ögat kan man under
gynnsamma omständigheter urskilja sju
stjärnor och stjärnhopen kallas därför även för
Sjustjärnorna. Går även under namnen Lilla
Karlavagnen och De Sju Systrarna. Pleiaderna
ingår i Messiers katalog och har där nummer
45 och förkortas därmed M45.
Pleiaderna är en ung stjärnhop och består sammanlagt
av cirka 400 stjärnor, vilka samtliga föddes för
mindre än 100 miljoner år sedan. Det är en kort tid i
astronomiska sammanhang och stjärnorna kan därför
sägas vara i baby-stadiet (jämför med vår egen sol som
är 4,7 miljarder år). Det är ur den blå gasen som syns på
fotografiet till höger som stjärnorna har bildats.
I november börjar stjärnhopen åter ligga gynnsamt till
på himlen. Den går upp innan solen har gått ned och
vid 19-tiden i mitten av november, ses den cirka 30
grader över horisonten (se kartan nedan).
Redan med en vanlig handkikare är det en upplevelse
att observera Pleiaderna. Synfältet fylls av mängder
av stjärnor och gasen som omger de ljusstarkaste
stjärnorna kan anas.
Pleiaderna M45 Foto: NASA/STScI
Med en tubkikare eller ett mindre teleskop i låg
förstoring fyller Pleiaderna upp hela synfältet (knappt
2 grader) och det är en magnifik syn när hundratals
stjärnor framträder.
I ett större teleskop (eller ett mindre teleskop med
okular som ger hög förstoring) kan man endast se delar
av stjärnhopen samtidigt eftersom den är så stor. Men
det förtar inte upplevelsen, snarare tvärtom. Det är ett
vackert objekt och det är inte konstigt att Pleidarena
omnämns i kulturer runt hela världen. Dess “återkomst”
över horisonten på hösten har t.ex. varit viktig i
många forntida kulturers almanackor och indikerat när
växtsäsongen är slut. I kinesiska dokument finns den
beskriven redan år 2357 f.Kr.
Text: Claes Tunälv