Så byggs en planet, Del 2

advertisement
STUDIEHANDLEDNING
Så byggs en planet,
Del 2
Filmfakta
Ämne: Fysik
Ålder: Från 13 år (H)
Speltid: 50 minuter
Engelskt tal med svensk text
Produktion: BBC, Storbritannien
Syfte/strävansmål
- Att lära sig om hur vår planet bildats.
- Att lära sig om hur universum är uppbyggt.
Undervisningen ska behandla
följande innehåll enligt läroplan
Fysik (högstadiet)
• Universums uppbyggnad med himlakroppar,
solsystem och galaxer samt rörelser hos och
avstånd mellan dessa.
Filmens innehåll
BBC fortsätter det extrema ingenjörsarbetet att
konstruera en planet från grunden.
I det här fascinerande programmet utvidgas
uppgiften betydligt. Hur bygger man ihop ett
solsystem, en galax, eller till och med ett universum? Vad behövs för att bygga ihop kosmos och
vad skulle hända om något gick fel?
Produktion: © BBC, Storbritannien
© Kunskapsmedia MMXIV
Filmnr: 1589KM
© Rättigheterna till studiematerialet ägs av
Kunskapsmedia AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet i
samband med visning av programmet.
www.kunskapsmedia.se • [email protected] • 08-545 634 60
1
STUDIEHANDLEDNING
Så byggs en planet,
Del 2
Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i
gruppen är det viktigt att läraren/ledaren
funderar igenom hur man ska hantera
diskussionen och svaren.
Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt
deltagarna först skriva ned sina svar.
Innan filmen
• Hur bildades vårt universum?
Under / efter filmen
• Vad var big bang?
• Vilka ämnen fanns direkt efter big bang?
• Hur skapades alla andra ämnen som behövs för
att bygga allt i universum?
• Hur lång tid tog det för vår sol att bildas?
• Vad stoppade Jupiter från att dras mot solen
och sluta sluka allt material?
• Vad vill man visa med roller-derby tjejerna?
• Vad är asteroidbältet?
• Berätta om några egenskaper hos de andra
planeterna i vårt solsystem.
• Nere i Kristallsjön i en grotta i Italien hittar
forskarna liv i det giftiga vattnet. Varför gör man
denna farliga dykning?
• Varför är Mars en olämplig planet för liv?
• Vilka stora skillnader finns mellan Jorden och
Mars?
• Vad håller galaxerna samman?
Uppgifter
• Gruppuppgift: Dela upp klassen i mindre grupper. Varje grupp formulerar en frågeställning
kring universum och hur det bildades och gör
sedan ett grupparbete kring frågeställningen.
Exempel på frågeställningar:
- Vad var big bang och hur gick det till?
- Hur långt ut i rymden kan vi se?
- Hur ser planerna ut för att vi människor ska ta
oss till Mars?
Leta information på internet, i böcker och i
tidskrifter. Presentera arbetet som webbsida, film
eller som en vägg/serietidning.
Efter filmen
• Vad tyckte du om filmen?
• Vad lärde du dig av filmen?
© Rättigheterna till studiematerialet ägs av
Kunskapsmedia AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet i
samband med visning av programmet.
www.kunskapsmedia.se • [email protected] • 08-545 634 60
2
Download