Motivering - Riksdagens öppna data

advertisement
2008/09
mnr: Kr367
pnr: c495
Motion till riksdagen
2008/09:Kr367
av Annie Johansson och Fredrick Federley (c)
Spelmonopol
Förslag till riksdagsbeslut
1.
2.
3.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att utreda hur en avveckling av det svenska spelmonopolet
ska hanteras.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att utreda hur en försäljning av de statliga spelbolagen ska
hanteras.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att utreda hur ett licenssystem för spelföretag ska utformas.
Motivering
I Sverige reglerades, förstatligades och monopoliserades oerhört stora delar
av samhällsverksamheten under 1900-talet. Med liberala framsteg och med
insikt om att staten inte skall eller bör ägna sig åt en rad verksamheter har
flera av dem kommit att avregleras.
Avreglerade marknader har kommit att ge ekonomiskt uppsving och
framväxande av nya företag och därmed också nya jobb.
Spelmonopolet har hävdats vara nödvändigt för att skydda medborgarna
mot spelberoende. Samtidigt vet vi att Svenska Spel som statligt företag
avsätter mindre pengar till förebyggande arbete mot spelberoende och därtill
har man en långt mer aggressiv marknadsföring än många av de privata och
utlandsbaserade bolagen har.
Ytterligare ett argument från dem som försvarat spelmonopolet har varit
att en statligt ägd, kontrollerad och driven verksamhet agerar mer ansvarsfullt
än privata intressen. På samtliga punkter visar det sig att argumenten faller.
Kvar finns egentligen ingenting annat än att staten gör stora intäkter på
svenskarnas spelande samt att det finns ett skydd för redan uppbyggda
1
2008/09:Kr367
spelföretag och spelsystem som kasinoverksamheten, A-lotteriet och Svenska
Spel.
Effekterna av monopolet är många. Utöver att de svenska
monopolföretagen har en mer aggressiv marknadsföring, avsätter mindre
pengar till eftervård och förebyggande av spelmissbruk samt har otydligare
säkerhetssystem som sätter spärrar för människor som börjar få problem med
spelandet drivs en hel industri utanför landet.
Nya företag och jobbmöjligheter i en ansvarsfull spelindustri stängs ute
från IT-nationen Sverige och det kunnande som här finns. Det är därför
naturligt att regeringen tillsätter en utredning som ser över hur det svenska
spelmonopolet ska avvecklas samt hur en försäljning av de statliga
spelbolagen ska hanteras.
Ett licenssystem för spelbolag bör upprättas, och frågan om hur det bör
utformas bör utredas tillsammans med avvecklandet av monopolet och
försäljningen av företagen. Licenssystemets utformning bör ha som grund att
den som uppfyller kriterierna för en ansvarsfull spelverksamhet bör kunna få
driva det oavsett om det handlar om Kasino i stor skala, spelverksamhet i
krogmiljö, spel på nätet eller föreningsdrivna lotterier. Detta bör ges
regeringen till känna.
Stockholm den 2 oktober 2008
Annie Johansson (c)
2
Fredrick Federley (c)
Download