Fluke Ti25- och Ti10-värmekameror

advertisement
Fluke Ti25- och
Ti10-värmekameror
De ultimata
verktygen för
felsökning och
underhåll
IR-Fusion®-teknik –
infraröda och visuella
bilder sammanfogas vilket
gör den infraröda tekniken
lätt att förstå
Robusta, tillförlitliga och
lätta att använda … precis
vad du kan vänta dig från
Fluke
Modeller som passar varje
tillämpningsområde och
budget
Lokalisera,
fixa, snabbt!
Värmekamerans
mångsidighet
Tillämpningar
Temperaturändringar kan
indikera problem inom flera
områden som du ser varje dag,
bland annat:
•
Inom elektrisk
distribution och service
(omkopplingsenheter,
paneler, kontroller,
säkringar, transformatorer,
uttag, belysning, ledare,
samlingsbuss, styrenheter
för motorer)
• Motorer, pumpar och
mekanik (elektriska
motorer och generatorer,
pumpar, kompressorer,
förångare, lager, kopplingar,
växellådor, packningar/
tätningar, bälten, hjul,
frånskiljare)
• Processer (tankar och
behållare, rör, ventiler
och ångventiler, reaktorer,
processisolering)
• HVAC/R (luftkonditionering,
uppvärmning, lufthantering,
kylning)
• Utomhusdistribution av
elektricitet - verktyg
(transformatorer,
bussningar,
isolatorer,kraftledningar,
andra externa ledare,
serviceanslutningar,
frånskiljare,
kondensatorbankar)
Värmebilder innebär en beröringsfri teknik
som mäter de infraröda våglängderna för
att bestämma temperaturer från ett säkert
avstånd.
En värmekamera visar en bild som använder
olika färger för att representera olika temperaturer.
Med en sådan bild går det snabbt att kontrollera
yttemperaturer och identifiera eventuella heta
punkter. Heta punkter eller ökad temperatur är
ofta en indikation på kommande fel.
Tills helt nyligen var värmekameror
komplicerade och dyra och egentligen bara
för specialister på värmebilder. Den senaste
tidens tekniska framsteg har bidragit till lägre
pris på Flukes värmekameror och har gjort
dem lättare och mer praktiska att använda som
felsökningsverktyg i tuffa arbetsförhållanden.
Tanknivå för låg
Kraftfull diagnostik datainformationen bakom bilden
Alla Flukes värmekameror är fullständigt
radiometriska. Enheterna visar inte bara
temperaturskillnaderna, de mäter och sparar
även temperaturen för varje punkt. Alla de
här datapunkterna lagras och användas för
detaljerad analys av ett potentiellt problem eller
för övervakning av trender på en plats under
längre tidsperioder.
Vare sig du arbetar med industriella, elektriska
eller kommersiella tillämpningar kan du snabbt
och enkelt identifiera om och var ett fel har
uppstått innan kontaktmätningar behöver
utföras.
Onormal ojämn uppvärmning av motor
Överhettat lageröverfall
Belastningsobalans av trefaskontrollutrustning
2
IR-Fusion – Flera visningslägen
Identifiera fel snabbt med olika skärmlägen – användaren
väljer läget som fungerar bäst för varje situation. En del
visningslägen finns inte med på varje modell men alla är
tillgängliga för visning och analys i SmartView™programvaran som följer med kostnadsfritt.
IR-Fusion®-teknik*
Se från båda sida sidor - infraröda och
visuella (synligt ljus) bilder sammanfogas
vilket gör att viktig information skickas
snabbare och enklare - traditionella
infraröda
Den patentsökta IR-Fusion®-tekniken tar en
digital bild och en infraröd bild samtidigt och
sammanfogar dem vilket gör IR-bildanalysen
mer lättbegriplig.
Bilder som förbättras med IR Fusion-teknik
hjälper dig att identifiera och rapportera
misstänkta eller defekta komponenter vilket
möjliggör reparationer och visar att felet har
åtgärdats.
Fullständig (traditionell) IR
Infraröd helskärmsvisning för
största möjliga detaljrikedom.
Fullständig (synligt ljus) bild
En digital fotobild som du skulle
få från en digitalkamera. (Endast
i programvaran.)
Automatisk sammanfogning
En visuell (synligt ljus) och
en infraröd bild sammanfogas
till en bild vilket optimerar
visningen. Enkla menyalternativ
ger dig åtkomst till olika
sammanfogningsalternativ från
en fullständig värmebild till
en fullständig visuell bild. Den
automatiska sammanfogningen
ökar detaljrikedomen i bilden
vilket hjälper dig att identifiera
problem exakt med en visuell
referensram och bättre fokus på
bilden.
Bild-i-bild Skapar ett IR-fönster
som är omgivet av en visuell
(synligt ljus) vilket hjälper dig
att enkelt identifiera problem
samtidigt som kan upprätthålla
en referensram med omgivande
information.
IR-/färglarm Visar endast
temperaturer som ligger över,
under eller mellan angivna
gränser i en infraröd bild.
Allt som finns utanför det valda
intervallet visas som en visuell
(synligt ljus) bild. (Endast i
programvaran.)
*Den patentsökta IR-Fusion®-teknik från Fluke länkar den infraröda bilden till
en fullständig visuell (synligt ljus) bild automatiskt. Du behöver inte använda
en digitalkamera eller lägga ner ytterligare tid och energi på att hantera
infraröda och visuella bilder. IR-Fusion länkar samman bilderna vilket gör
bildhanteringen mycket enkel.
3
De perfekta värmekamerorna
för daglig felsökning
Fluke Ti25- och Ti10-värmekameror
är de perfekta verktygen att lägga till
i din problemlösningsarsenal. De här
högpresterande fullständigt radiometriska
värmekamerorna som har konstruerats
för tuffa arbetsmiljöer är perfekta
för felsökning av elinstallationer,
elektromekanisk utrustning, processinstrumentering, HVAC-utrustning och
mycket mer.
•
Intuitiv meny med tre knappar är lätt att
använda …det är bara att navigera genom att
trycka på knapparna.
•
Du behöver inte papper och penna - du kan
spela in resultat genom att tala in i kameran
direkt. Röstanteckningar kan spelas in med
varje bild som du tar. Röstkommentarer
sparas tillsammans med enstaka bilder för
kommande referens (endast Ti25).
•
Förbättrad problemidentifiering och
analysfunktioner med IR-Fusion®-teknik
Genom att snabbt bläddra igenom de olika
visningslägena blir det lättare att identifiera
problemområden med hjälp av fullständiga
IR-värmebilder eller visuella bilder och
värmebilder som sammanfogats automatiskt.
•
•
Optimerade för fältanvänding i tuffa
arbetsförhållanden.
Lagrar mer än 3 000 skärmbilder (.bmp
format) för enkel rapportering direkt till
Microsoft Word® och andra program eller 1
200 IR-Fusion bilder, inklusive värmebilder,
visuella bilder,temperaturuppgifter och
röstinspelade kommentarer för rapportering
och röstinspelade kommentarer för
rapportering och analysändamål. Data lagras
på inkluderade 2 GB SD minneskort.
- Framtagna och testade för att klara ett fall
på två meter – När tappade du ett verktyg
senast?
- Damm- och vattentåligt – uppfyller IP54klassning.
- Innovativt objektivskydd skyddar objektivet
när det inte används. Skyddet sitter fast
ordentligt och är inte i vägen när du tar
bilder.
- Fungerar i temperaturer från -10 ºC och +50
ºC, och Ti25 kan mäta upp till 350 ºC
•
Ger tydliga och skarpa bilder så att du kan
hitta problem snabbt.
- Identifiera jämna små temperaturskillnader
som kan indikera problem med utmärkt
värmekänslighet (NETD).v
- Högpresterande givare för låg brusnivå
ger högkvalitativa bilder och stabila
temperaturvärden.
- Även de minsta detaljerna blir synliga på
den stora widescreen LCD-displayen med
fullständig VGA-upplösning.
4
Visuell kameralins
Högtalare för ljud
och uppspelning av
kommentaruppspelning
Linsskydd
Stor, liggande
LCD-display
2 GB SD
minneskortsanslutningar
Mikrofon för
inspelning av
kommentar
Bild-i-bild, full
IR eller blandad
högkvalitetsbild
Lättanvänd
treknappsmeny
AC-adapterkontakt
Värmebildslins
Inställning av
skärpa
Avtryckare
Robust, tål
fall på 2 m
Handledsband
(kan justeras
för höger- eller
vänsterhänta)
Flukes SmartView™-program
medföljer varje Fluke-värmekamera.
• Kraftfull, moduluppbyggd svit av
programvaruverktyg för visning, notering,
redigering och analysering av infraröda bilder.
• Genererar anpassningsbara, rapporter med
professionellt utseende med några få enkla steg.
• Med fullt stöd för IR-Fusion teknologin kan du
redigera bilder i fem visningslägen.
Systemkrav för SmartView-programvaran
• Windows® 2000 SP4 med uppdatering 1/XP SP2/Vista
• En webbläsare för produktregistrering. Internet
• Explorer 5.0 eller senare eller Netscape® 5.0 eller senare
• 500 MB tillgängligt diskutrymme, exklusive utrymmeskrav
för webbläsarer
• 16-bitars färg, video med 800 x 600-upplösning eller bättre
• Färgskrivare för att skriva ut bilderna
• CD-ROM-enhet (för installation av SmartView-programvaran)
5
Värmebildsterminologi förklaring
Palett - Färgrepresentation av temperaturerna
(temperaturskala) i en visad bild. Vissa
färgpaletter möter personliga referenser eller
optimerar bilden för olika program och/eller
problem.
Sensorstorlek - Liksom för digitala kameror
kan sensorstorleken beskrivas som den mängd
visade punkter per bild hos en värmekamera.
En sensorstorlek på 160 x 120 registrerar och
visar mer än 19,000 mätpunkter i varje mätning.
Om kameran är helt radiometrisk, så mäter den
och lagrar alla fångade punkter på bilden.
Visningsfält (FOV) – Indikerar vad
värmekameran ser eller mäter vid en given
tidpunkt. Kombinationen av specifikationen
av visningsfältet och avståndet till mätobjektet
avgör vilken yta eller del av objekt som kommer
att mätas som en total. En FOV-kalkylator på
www.fluke.eu/ti hjälper dig att beräkna på
andra avstånd.
Värmesensitivitet – Indikerar vad den minsta
temperaturskillnaden är som kan mätas/visas
på en bild. I grunden är det den maximala
upplösningen på bilden och den refereras som
NETD (noise equivalent temperature difference).
Emissivitetsjustering - Alla ytor sänder ut
infraröd energi eller värme. Nivån på emissionen
varierar mycket beroende på yta och beskrivs
med termen emissivitet. Målade ytor och
material har vanligen en hög emissivitet, medan
polerad aluminium har en låg emissivitet. Besök
www.fluke.eu/ti för en tabell med emissiviteter
för olika material. För att mäta temperaturen på
material korrekt är det nödvändigt att justera för
materialets emissivitet.
Område - Uppsättningen med temperaturvärden
som kan mätas inom innevarande intervall.
Justering av område låter dig se mer subtila
temperaturskillnader (eller kontraster) på en
tagen bild. När området är optimerat visar
kameran 256 olika skuggningar i färg på en
bild.
6
Järnfärgsskala
Blåröd
Hög kontrast
Gult
Varm metall
Grå
Specifikationer
Fluke Ti25
Värmebildsprestanda
Synfält (FOV)
Spatiell upplösning (IFOV)
Minsta fokuseringsavstånd
Termisk känslighet (NETD)
Minimumomfång (automatiskt/manuellt)
Fokus
Detektorstorlek
Prestanda, visuella bilder
Minsta fokuseringsavstånd
Driftslägen på kameran
Visuell (synligt ljus) kamera
TemperaturmätningsTemperaturintervall
Onoggrannhet
Mätningslägen
Emissivitetskorrigering på skärmen
Bildpresentation
Digital display
LCD-bakgrundsbelysning
Paletter
Lagring av bilder och data
Fullständigt radiometrisk
Lagringsmedium
Filformat som stöds
“Diktafon
(röstanteckning)”
Programvara
Kontroller och justeringar
Inställningskontroller
Språkval
Bildkontroller
Indikatorer på skärmen
Strömförsörjning
Batterityp
Batteriets driftstid
Batteriladdning
Växelström
Strömsparfunktion
Miljömässig och maskinell design
Temperatur när instrumentet används:
Förvaringstemperatur :
Relativ luftfuktighet
Fukt- och dammskyddad
Fallprov från två meter
Objektivskydd
Vikt (inklusive batteri)
Kamerans mått (HxBxD) :
Annat
Garanti:
EN 61010-1 andra utgåvan och EN61326-1
Fluke Ti10
23º horisontellt x 17º vertikalt
2.5 mrad
15 cm
≤ 0.1 °C vid 30 °C (100 mK)
≤ 0.2 °C vid 30 °C (200 mK)
5 °C/2.5 °C
10 °C/5 °C
Manuell
160 x 120
46 cm
Fullständig bild-i-bild och IR i helskärm
Bild-i-bild (Blending anges av användaren
mellan max, med och min) och IR i helskärm
(Blending anges av användaren mellan max,
med och min)
640 x 480 bildpunkter, full färg
-20 ˚C till +350 ˚C, 2 intervall
± 2 °C eller 2 % (av det som är högst)
Mittpunkt och markörer för varmt och kallt
Ja
-20 ˚C till +250 ˚C
± 5 °C eller 5% (av det som är högst)
Mittpunkt
Nej
9,1 cm (3,6 tums) LCD-skärm i landskapsformat (640 x 480) med VGA-färg
Valbar ljusstyrka eller automatisk
Järnfärgsskala, blåröd, hög kontrast, gult,
Järnfärgsskala, blåröd, hög kontrast, grå
varm metall, grå
Ja
2 GB SD-kort som lagrar upp till 3000 IR-bilder i .bmp-format eller 1200 IR-Fusion-bilder i .IS2-format
Kan exporteras till JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF och EMF
Ja
Nej
Programvaran SmartView med fullständiga funktioner för analys och rapport ingår
Datum/tid, °C/°F, språk, emissivitet, varma och
Datum/tid, °C/°F, språk
kalla punkter i bilder
Engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, italienska, svenska, finska, ryska, tjeckiska,
polska,turkiska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska, japanska
Mjuk automatisk skalning samt manuell skalning
Batteristatus, realtidsklocka och temperatur i centralpunkt, intervall- och områdesindikation
och inställning för högt/lågt larm.
Internt uppladdningsbart batteri (medföljer)
3 till 4 timmars kontinuerlig användning
2 timmar med växelströmsladdare eller likströmsladdare för bilen (laddar batteriet under pågående drift)
Växelströmsadapter/-laddare 110/230 V, 50/60 Hz
Automatisk avstängning och beredskapsläge (användarspecificerat)
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +50 °C
Drift och lagring 10 till 90 %, icke-kondenserande
IP54
Ja
Ja
1.2 kg
267 mm x 127 mm x 152 mm
2 år
Ja
7
Keeping your world
up and running
Fluke 435 Elkvalitetsanalysator för
trefassystem
Fluke erbjuder ett brett sortiment av
elektroniska och elektriska instrument
och elkvalitetsinstrument för felsökning
för branschen. Vår långa erfarenhet av att
leverera enkla och säkra verktyg av högsta
kvalitet gör att vi är väl insatta i ditt arbete
och de utmaningar som du ställs inför varje
dag. Fluke-verktyg är utformade för att
förbättra din förmåga att göra ett bättre jobb
genom att erbjuda dig robusta, pålitliga och
innovativa instrument.
Fluke 289 registrerande multimeter
för sant effektivvärde
Allting som du behöver för att starta är
inkluderat
Fluke 1587 isolationsmultimeter
• SmartView™ analys- och rapporteringprogramvara
(med fria uppgraderingar under produktens livstid)
• 2 GB SD-kort
• SD-kortläsare för hämtning av bilder till din dator
• Robust hårt fodral
• Mjuk transportväska
• Handrem justerbar för höger- och vänsterhänta
användare
• Laddningsbart batteri
• AC-laddare/strömförsörjning.
Beställningsinformation
Fluke Ti25 värmekamera
Fluke Ti10 värmekamera
Fluke 337 strömtång med sann RMS
Fluke Sverige AB
Solna Strandväg 78
INTERTECHNA
AB
171 54 Solna
Kvarnvägen
15
Tel: 08-566 37 400
663
HAMMRÖ
Fax:40
08-566
37 401
E-mail: [email protected]
SWEDEN
Web: www.fluke.se
+46 (0)54-5210 00
[email protected]
© Copyright 2007 Fluke Corporation. Med ensamrätt.
Priserna är rekommenderade cirkapriser (exkl. moms).
www.intertechna.se
Tryckt i Nederländerna 01/2008.
Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Pub_ID: 11281-swe
Prova det interaktiva urvalsverktyget
för värmekamera
Ange dina programbehov och urvalsverktyget
kommer att matcha de bästa värmekamerorna
för ditt behov. Gå till www.fluke.se/ti
Fluke 771 procesströmtång för mA
Fluke. Keeping your world
up and running.®
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards