Värmländskan som skrev sagor för vuxna

Värmländskan som skrev sagor för vuxna
Om du tittar på en 20‐kronorssedel kan du se en bild av en av Sveriges mest omtyckta och berömda författare. Vänder du på sedeln ser du en bild från hennes mest lästa bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Hon hette Selma Lagerlöf och hon berättade om magi, äventyr och människor. Selma Lagerlöf föddes år 1858 på gården Mårbacka i Värmland. Hennes pappa var löjtnant
och hon hade tre syskon. Hon gick inte i skolan,
men hon och hennes syskon fick undervisning
hemma. När Selma var sju år läste hon sin
första bok, Oceola av Mayne Reid. Då bestämde
hon sig för att bli författare. När Selma var tio
år blev hennes pappa sjuk. Hon läste då hela
Bibeln eftersom hon trodde att hennes pappa
skulle bli frisk om hon gjorde det.
Selma hade ett fel på sin höft och därför haltade
hon. Därför fick hon ibland åka till Stockholm
för behandlingar. I Stockholm bodde hon hos
släktingar och fick då gå och se teater och
opera.
År 1881, när Selma var 23 år, flyttade hon till
Stockholm och studerade för att bli lärare. Då
kom hon på att hon ville skriva om människor
och händelser i hennes hembygd i Värmland.
Sedan arbetade hon som lärare i Landskrona i
Skåne och sedan i Falun i Dalarna. I Falun
bodde hennes syster.
År 1890 var Selma med i en författar-tävling i
tidningen Idun. Idun var en vecko-tidning för
kvinnor. Några kapitel av Selmas bok Gösta Berlings saga var med i den och hon vann
tävlingen. Boken handlar om prästen Gösta
Berling som dricker för mycket alkohol. Han får
dåligt rykte och förlorar sitt arbete. Men
majorskan på gården Ekeby låter honom bo på
hennes gård. Sedan kommer Gösta överens om
en sak med djävulen och kastar ut majorskan
från hennes gård. Då blir allt bara värre.
Under den här tiden skulle romaner vara så
verkliga som möjligt. Men Gösta Berlings saga
och Selma Lagerlöfs andra böcker var annorlunda. Hon skrev om starka känslor, religion,
stora äventyr och ibland även magi. Vissa
tyckte att de var alltför överdrivna medan
andra såg dem som originella.
I mitten av 1890‐talet slutade Lagerlöf arbeta
som lärare. Efter det skrev hon bara böcker. År
1906 och år 1907 gav Selma ut boken Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Den
kom ut i två delar och skolorna skulle använda
Sesam nr 36, 2007
den i geografi. Boken handlar om en pojke som
blir förvandlad och får åka på en gås och se
hela Sverige. Boken finns översatt till många
olika språk.
När Selma kunde försörja sig som författare
köpte hon tillbaka familjens gård Mårbacka i
Värmland, som de hade varit tvungen att sälja.
Lagerlöf var bra på att berätta om relationer
mellan människor och hur människor tänker, så
att man kunde tro på det. År 1909 fick hon
Nobel-priset i litteratur. Hon var den första
kvinnliga författare som fick priset. Och år 1914
blev hon den första kvinnan i Svenska Akademien.
År 1940 dog Selma Lagerlöf hemma på
Mårbacka efter lunginflammation och hjärnblödning. Hon var då 81 år.
Linda Lundin NÅGRA BÖCKER SOM SELMA LAGERLÖF HAR SKRIVIT En herrgårdssägen (1899) Jerusalem (1901–1902) Herr Arnes penningar (1904) Körkarlen (1912) Kejsarn av Portugallien (1914) Löwensköldska ringen (1925) Ordlista behandling ‐en ‐ar här: när en person som är sjuk eller har ett handikapp får åka till ett sjukhus där man försöker göra personen friskare förvandlad = förtrollad, förändrad med magi halta ‐r ‐de ‐t = när man har en skada på sitt ben, sin fot eller sin höft och inte kan gå som vanligt. hembygd ‐en ‐er den plats där man har växt upp hjärnblödning ‐en ‐ar = när ett blodkärl i hjärnan går sönder lunginflammation ‐en ‐er = en sjukdom där bakterier eller virus finns i lungan på den som är sjuk iöjtnant ‐en ‐er = ett slags militär majorska ‐skan ‐skor = ett namn som man använde tidigare för en kvinna som var gift med en major. En major är en man som arbetar inom militären originella här: ovanliga och intressanta undervisning ‐en de fick undervisning hemma = de fick lära sig saker hemma