Svensk Filmdatabas - Freden och jag

Svensk Filmdatabas
Freden och jag
Produktionsuppgifter:
Produktionsbolag
Distributör i Sverige (16 mm)
Regi
Manus
Måsen Film AB, Stockholm
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Stockholm
Föreningsfilmo AB, Stockholm
Klippning
Ljudtekniker
Bengt Wendin
Bengt Wendin
Jonas Netterberg
Johan Schell
Peter Ortman
Jean Billgren
Lasse Summanen
Jörgen Wannefors
Färgsystem:
Originallängd i minuter:
Färg
50
Annan visning
1988-11-18 Bio Mauritz Stockholm Sverige 50
minuter
1988-11-20 Folkets Bio Stockholm Sverige 50
minuter
Foto
Musik
Rollista:
Anders Ahlbom
EwaMaria Björkström
Gay Lundin
Tomas Norström
Svensk filmografi
Filmen vill belysa fredsfrågan ur den enskilda människans perspektiv. Inspelad på olika
platser i Europa, från nordligaste Sverige till den lilla by i Europas mitt, för vilken scenariot i händelse av krig - redan är skrivet. Filmen består av intervjuer, spelscener och reportage.