här - Noreens samfällighetsförening

advertisement
Instruktion för blomlådor på Noreens väg
Noreens samfällighetsförening sätter med Uppsala Kommuns tillstånd ut farthinder i form av
blomlådor. Dessa får ställas ut den 15 maj eller så snart vintersanden upptagits och måste tas
bort senast den 15 oktober. Samfälligheten står för kostnaderna för jord och blommor.
Ansvaret för det praktiska arbetet med dessa blomlådor roterar mellan de olika gränderna på
Noreens väg. Ansvaret omfattar:




att sätta ut blomlådorna enligt ovan.
att plantera lämpliga växter i dessa
att vid behov vattna lådorna under sommaren
att ta bort blomlådorna enligt ovan
Närmare instruktioner:
1. Lådorna vinterförvaras i samfällighetens gemensamma förråd Noreens väg 1-17.
2. Placera ut dessa på därför markerade platser. Markeringen består av två vitmålade
hörn som anvisar var lådornas närmast vägmitten belägna sida ska stå ( se även
bifogad karta).
3. Kontrollera med blomlådesamordnare (Sven-Erik Hillver, Noreens väg 4) om det finns
vinterlagrade perenna växter att plantera.
4. Införskaffa 12 säckar blomjord (50-60 liter/st) samt 3 säckar täckbark.
5. Införskaffa de blomplantor som behövs (se förslag nedan).
6. Plantera växterna (utan plast i botten) i lådorna. Vattna ordentligt. Avsluta med att
täcka jorden med täckbarken för att bättre bevara jordens fuktighet.
7. Vattna vid behov blomlådorna under sommaren
8. Inför vintern rotslås perenna växter på lämplig plats för återanvändning. Meddela
platsen till blomlådesamordnare. Töm ur jorden och ställ undan lådorna i det
gemensamma förrådet.
Växtförslag
Urvalet av växter bör göras så att lådorna håller sig fina under hela växtsäsongen. Därför
behövs flera olika sorter i lådan för att uppnå detta. Förslag erhålls från blomlådesamordnare.

Download