Sollentuna får en kulturvecka. Seminarier, konserter, barnmusikal

advertisement
Sollentuna får en kulturvecka.
Seminarier, konserter, barnmusikal – och dans till jazzband står på programmet i början av maj.
Målet: Att samla ihop till en riktig klockstapel på Turebergs torg.
Artister, politiker och högklassiga musiker – alla ställer upp gratis för att skapa en högklassig
kulturvecka i Sollentuna den 7 till 12 maj.
Bakom denna satsning står Sollentuna församling i samverkan med kommunen och lokala företag.
Syftet är att samla in pengar till en klockstapel ute på Turebergs torg. I dag har den moderna kyrkan
vid Sollentuna centrum bara en klocka inne i kyrkan som man manuellt klämtar i. Det saknas 150
000 kronor för att göra Turebergskyrkan komplett.
– Folk är engagerade och tycker att detta är ett gott ändamål. Vi vill alla sätta Turebergskyrkan på
kartan och få liv i Turebergsparken. Kulturveckan blir en bra möjlighet att upplåta kyrkorummet för
fler sollentunabor än de som vanligen går i kyrkan, säger.....
Kulturveckan inleds med två heta seminareier om miljöutvecklingen och äldrevård. Under rubriken
”Kvaliteten i vården och omsorgen om äldre” kommer företrädare för det skandalomsusade Carema
att diskutera med bland annat Maria Larsson, regeringens Äldreminister.
På onsdagen och torsdagen blir det musik på hög nivå: Gospel night med Sollentuna gospel, Jakob
Stadell, N'Harmony med flera. Och på torsdagen kommer en trio från Kungliga musikhögskolan
och Laurentii körerna att bjuda på klassisk musik.
Veckan avslutas med afterwork med dans i kyrkan till jazzorkestern ”Jelly Babies Quintet” och
musikal för hela familjen.
För hela programmet samt biljettpriser, se bifogad fil.
För mer information och intervjuer:
Lena Bernell, Turebergsdistriktets chef: 070-731988
Björn Karlsson, Kyrkorådets ordförande: 0703-689178
Download