Kommunikationen går som en dans

Kommunikationen
går som en dans
Vi ser ett personligt
bemötande som en väldigt
viktig del i vår kundservice.”
Så
blev det
möjligt
Expansionen internationellt krävde en flexibel kommuni­
kationslösning. Nu gör Telenor One att Twist & Tango kan
fokusera på kärnverksamheten – att sälja kläder.
Situation
Twist & Tango hade en
blandning av abonne­
mang på fast och mobil
telefoni där inkommande
samtal på det mark­
bundna nätet gick via en
egen bemannad växel.
av Albin Wiberg
foto: Pontus Johansson
M
arie-Louise Schultz, ekonomichef på
Twist & Tango, är på ett strålande humör.
Inte konstigt, det rullar på riktigt bra för
det svenska klädmärket. Företagets vision
har sedan starten 1995 varit att erbjuda sina kunder moderna
och feminina plagg att bära i vardagen och att uttrycka sin
personliga stil med. Kärnvärden som enkelhet, lekfullhet,
kvinnlig­het och individualitet är något som Twist & Tango
förmedlar i sin design.
– Det är alltid mycket själ och mycket hjärta i allt som görs
på Twist & Tango och det genomsyrar hela verksamheten, säger
Marie-Louise Schultz.
Twist & Tango har sex egna konceptbutiker, tre i Stockholm och
tre i Göteborg. Sammantaget har företaget runt 140 återförsäljare
i Sverige och cirka 300 stycken runtom i världen. 2009 utökades
verksamheten med agenter och distributörer i flera länder.
Expansionen på den nationella och internationella marknaden har gjort att en flexibel kommunikationslösning varit ett
måste. Kruxet har varit att hitta en leverantör som klarar kraven.
Det var då Telenor kom in i bilden.
– Tidigare använde vi oss av en vanlig analog telefonväxel, där
man visserligen kunde koppla vidare till de anställdas mobiler,
men i takt med att allt fler fick mobil och vi kopplade vidare från
den fasta telefonen till mobilen kände vi att: Varför ska vi hålla
på så här?
14 beep telenor • nr x [20xx]
effekt
LÖSNING
Med Telenor One,
direktnummer till alla
anställda på fasta nätet
och mobilabonnemang
med fria minuter, sms
och mms fick Twist &
Tango en flexibel lösning
till en förutbestämd
kostnad.
När Twist & Tango sedan räknade på vad det kostade att köpa
en ny telefon och dra en ny anknytning för varje ny anställd
kontra att öppna ett nytt mobilabonnemang visade det sig att det
blev billigare att låta alla få mobiler med fria minuter, sms och
mms till en fast kostnad. Dessutom är det numera lättare att budgetera eftersom det är samma kostnad varje månad. Förutom de
ekonomiska och praktiska fördelarna har bytet till Telenor även
inneburit en markant förbättring ur arbetsmiljösynpunkt.
– Det har haft en fantastiskt positiv effekt och gjort att det blivit
mycket lugnare här på kontoret. Alla anställda har fått ett direktnummer knutet till sin mobil så 90 procent av alla inkommande
samtal hamnar rätt från början. Vi har kvar vårt gamla växel­
nummer och tre anställda är alltid kopplade till växeln, eftersom
vi ser ett personligt bemötande som en väldigt viktig del i vår
kundservice, även om vi i stor utsträckning arbetar mobilt.
Telenors lösning har gjort att personalen på Twist & Tango idag
upplever att de kan ge en bättre service både till sina kunder och
till sina leverantörer.
– När vi nyanställer är det väldigt smidigt att lägga till ett
abonnemang och utöka till fler användare. Vi har inte längre
någon begränsning av antal användare, dessutom är Telenors
service överlägsen vår tidigare leverantör. Nu har vi en kontaktperson som känner företaget väl och vet vad vi har för behov och
kan tipsa oss om nya lösningar. Så kan vi ägna oss åt vår kärnverksamhet – att sälja kläder.
Effekt
Nu kan personalen röra
sig fritt mellan möten
och kundbesök, och
kunderna når alltid den
de söker. Dessutom
uppmuntrar mobil­
abonnemangen till ökad
kommunikation bland de
anställda.
Telenor One
Svenskt klädmärke som
grundades 1995. Huvud­
kontor i Göteborg, totalt
30 anställda. Har sex egna koncept­
butiker och varumärket finns i runt 400
butiker i Sverige och världen.
En telefonilösning som
bygger på företagets
och individens behov.
Användarna får en
telefon och ett telefon­
nummer.
Alla anställda ringer
fritt inom företaget.
Kundunik prissättning.
Läs mer på
telenor.se/foretag
nr x [20xx]
•
beep telenor 15