Rutin för avläsning av värme/vatten i Orrby
När ska avläsningarna ske?
Avläsningarna ska ske per den 31 januari varje år. Detta gör att vi får ett helt års
förbrukning och utifrån detta kan räkna ut kostnaderna för hela året.
Vem gör avläsningen?
Hyresgästen gör själv avläsningen och meddelar Akka vad som står på mätaren. Om du är
osäker på hur mätaren ska läsas av kan du kontakta vår lokala förvaltare.
Cirka en vecka innan avläsningen skickar Akka Egendom ut en blankett du fyller i och
antingen postar tillbaka eller skickar in värden via e-post till [email protected]
OBS! Om du inte läser av din mätare och skickar in blir vi tvungna att betala någon för att
läsa av åt dig, då kommer vi lägga till 200 kronor på din årskostnad.
Vad händer när Akka fått värdena?

Din faktiska kostnad för värme och varmvatten beräknas.

En bedömning av preliminärdebiteringen sker och justeras om det behövs.

Akka skickar dig ett brev med information om din kostnad och ifall du behöver
betala in något eller kommer få pengar tillbaka.
Vilken kostnad tar Akka ut för detta?
Vår debitering grundar sig på vår genomsnittliga självkostnad per kilowattimme under
året som varit. På detta lägger vi 8 % för den administrativa hantering vi har avseende
detta. Utöver det kan det tillkomma 200 kronor för avläsning (vår kostnad för att låta
förvaltaren göra denna avläsning) om du själv inte gjort detta.
Exempel – för 2015 skulle vår kostnad enligt ovan ha blivit 0,97 kr per kilowattimme.
Vad händer om hyresgästen betalt för mycket/för lite?
Om du under året betalat för mycket kommer du att få pengar tillbaka (sker som ett
avdrag på hyran) och om du betalt för lite behöver du betala in mellanskillnaden (läggs till
på nästa hyra).
Eftersom värdena kommer till oss i februari och vi gör våra beräkningar då kommer
korrigeringarna enligt ovan att läggas med på april månads avi, som skickas ut i början på
mars (tillsammans med avier för maj och juni).
Vad händer om någon flyttar in/ut?
Om du flyttar ut ur lägenheten ska en avläsning ske per utflyttningsdagen, den
avläsningen görs av förvaltaren. Sedan sker en avräkning så snart som möjligt för att
stämma av om du betalt för mycket/för lite. Efter detta får du antingen pengar tillbaka
eller en faktura på det belopp som fattas.
Flyttar du in i en lägenhet sker avläsning per inflyttningsdagen av förvaltaren. Sedan görs
avräkningen som vanligt efter avläsning av hyresgästen 31 januari. När man flyttar in som
ny hyresgäst sätts preliminärdebiteringen efter ett medelvärde.