Instuderingsuppgifter Judendom

advertisement
Arbetsområde: Världsreligioner
Arbetsuppgifter: Judendom
Arbeta med följande uppgifter. Uppgifterna följer till stor del boken SOS Religion
– ämnesboken. Det går dock att använda andra böcker. Ni behöver inte arbeta
med uppgifterna i ordning. Uppgifterna om läran, riktningar samt vardag och högtid är de
viktigaste.
Historia
1. Berätta kort om Judendomens tidiga historia. (Abraham, förbund, Egypten, Mose, Israel, David,
Salomo)
2. Judarna har ofta blivit förföljda. Ge några historiska exempel på detta. (Se senare i boken Religion Ämnesboken)
Skrifter
3. Berätta kort om Judendomens heliga skrifter. (Tanach, Tora, Talmud m m)
4. Välj någon/några berättelser ifrån Tanach och återberätta kort denna/dessa. (Muntligt, eller skriftlig)
Läran
5. Hur är Gud, enligt judisk tro?
6. Hur är människan, enligt judisk tro?
7. Vad är det för speciellt med det judiska folket, enligt judisk tro?
8. Berätta om Messiastanken. Vad innebär denna?
Riktningar
9. Berätta kort om olika riktningar inom Judendomen?
Vardag och högtid
10. Berätta lite om sabbat och kosher.
11. Välj någon/några judiska högtider och berätta kort om dessa.
Övrigt
12. Berätta kort om judarnas gudstjänstlokal, synagogan?
13. *Repetera orden och begreppen i rutan nedan.
Patriark
Tanach
Det utvalda folket
Kipa
Liberal
Getto
Förbund
Tora
Messias
Talit
Sekulariserad
Koscher
Israeliter
Talmud
Rabbi
Ortodox
Diasporan
Sabbat
Kanaan
Adonai
Synagoga
Konservativ
Antisemitism
Download