WORD - Skrivansokan

advertisement
Malene Test
Testgatan 124 – 240 00 Helsingborg
Mobil 11 222 33 44 – E-post [email protected]
Vårdhemmet Sofiegården
Att.: Gurli Margareta Hansson
Datum 00.00.0000
Er holistiska människosyn, och det sätt som ni ser på dementa i er egen vardag, gör att jag mycket gärna vill
vara er nya undersköterska.
Mitt hjärta blöder för de svagaste i samhället, och i hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med
människor. Först som stöd / kontaktperson, sedan utbildade jag mig till undersköterska och avslutade min
utbildning 2009.
När jag arbetade som stödperson, då var det med vuxna som hade schizofreni, hos Boendes
Behandlingshem, och i samband med deras dagliga aktiviteter. Jag har varit kontaktperson för barn och
ungdomar med autism under några år. Under de senaste 6 åren har jag arbetat inom äldrevården, och i
synnerhet med demenspatienter.
Med fokus på närvaro, med ett varmt hjärta och respekt för individen, anser jag att jag kan hjälpa till och
bidra positivt i de äldres dagliga liv.
Yrkesmässigt är jag oerhört kompetent inom: Personlig omvårdnad, läkemedelsdosering, sår- och
kateteromvårdnad, matning av boende, sociala aktiviteter, elektronisk dokumentation och administrativa
uppgifter.
Som person är jag tålmodig och mycket engagerad i mitt dagliga liv, vilket återspeglas i mitt arbete. För mig
är respekt mellan människor, både kollegor och personal - samt relationen med de boende - mycket viktigt.
Jag är van vid att arbeta självständigt. Om det uppstår en nödsituation kan jag agera självständigt. Jag har
överblick vid spetsbelastningar, och ser mina kollegor som resurser med vilka jag tillsammans skapar en
positiv vardag för de boende.
Jag hoppas min ansökan möjliggör en personlig intervju, där ni kan berätta mer om jobbet och där jag kan
berätta om mina åsikter och vad jag kan erbjuda.
Med vänliga hälsningar
Malene Test
Download