Arctic Gold AB (ARCT): Borrprogram startar på

advertisement
Pressmeddelande 2011-05-03
Arctic Gold AB (ARCT): Borrprogram startar på gulduppslaget
Björklidberget i Västerbotten
Arctic Gold påbörjar ett borrprogram för provtagning av bottenmorän och bergkax på
gulduppslaget Björklidberget. Uppslaget har tidigare påvisats med förhöjda halter av guld, arsenik,
silver och antimon i morän och bergkax. Området ligger ca 10 km från Björkdalgruvan där
guldmalm brutits i 20 år.
Borrprogrammet omfattade ca 200 nya provställen inom ett 2 km2 stort område och med 50 meters
avstånd mellan provpunkterna och 100 meter mellan profilerna. Berggrunden i området utgörs av
vulkaniska bergarter med olika typer av omvandlingar. Guld har tidigare hittats i Häbbersholmsområdet med hjälp av vaskpanna och i bottenmorän samt bergkaxprover.
Björklidberget är beläget ca 4 km väster om Nilsliden där Arctic Gold tidigare påträffat höga halter av
guld med kärnborrning.
För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.
Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
+46 18 156423
+46 70 6733294
[email protected]
www.arcticgold.se
Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och
basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt
inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på
Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.
Download