Uppmaning till provtagning

advertisement
Datum
Rev: 2015-06-04
Till
Uppmaning till provtagning
Jag har behandlat en person för klamydiainfektion. Han/hon har sagt att du också kan
vara smittad.
Klamydia är en bakteriell infektion som smittar vid sexuell kontakt och kan ibland
orsaka sveda när man kissar eller flytningar från urinröret. Det är vanligt att man inte
har några symtom, trots att man blivit smittad. Obehandlad kan infektionen sprida sig
till äggledare och bitestiklar och i värsta fall leda till oförmåga att få barn.
Därför är det viktigt att du snarast blir provtagen och eventuellt får antibiotikabehandling. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att lämna prov. Provtagningen kan
göras vid:
Du ska inte ha kissat en (1) timme före provtagningen.
Ha inte samlag eller annan intim kontakt förrän du blivit provtagen.
Ta med detta brev när du går och provtar dig. Provtagning och behandling av
klamydia är kostnadsfri. Har du några frågor eller om du redan varit och lämnat prov
så ring mig
Telefonnummer och telefontider
Med vänlig hälsning
Svarstalong
Tacksam för provtagning och eventuell behandling av
__________________________________ _____________________________
Namn
Personnummer
som är/har varit partner till en patient som behandlats för klamydia.
Ovanstående patient har undersökts/provtagits av mig:
__________________________________ _____________________________
Läkare
Datum
_________________________________________________________________
Namnförtydligande
_________________________________________________________________
Adress
Vänligen återsänd svarstalongen snarast möjligt till:
2015-06-04
265342622
Download