här

advertisement
MinBaS
Mineral•Ballast•Sten
PROGRAMOMRÅDE 4:
APPLIKATIONSUTVECKLING – STENINDUSTRIN
Stenindustrin
– från kunskapsuppbyggnad till
marknad
MinBaS - dagen 24 mars 1500 - 1600
Kurt Johansson
Stenindustrins Forskningsinstitut AB - StenForsk
MinBaS
Mineral•Ballast•Sten
1500 – 1600
STENINDUSTRIN
Inledning, Sessionsordförande Kurt Johansson, StenForsk
Applikationsteknik – Stenhandboken – Stenarkitektur,
Rasmus Wærn, Wingårds och Kurt Johansson, StenForsk
Energieffektivitet genom användning av natursten – LCA och embodied
energy, Kurt Johansson, StenForsk
Långsiktig kompetensförsörjning – Utbildning, forskning och
informationsspridning,
Agne Nilsson, Emmaboda Granit AB
En naturstensprodukt är tillverkad av natursten tagen
som ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden
MinBaS
Mineral•Ballast•Sten
PROGRAMOMRÅDE 4:
APPLIKATIONSUTVECKLING – STENINDUSTRIN
MinBaS I
Insamling och dokumentation av befintlig kunskap
Kompletterande kunskapsuppbyggnad
Teknisk plattform
MinBaS II
Föra ut den dokumenterade kunskapen till
marknaden (i vid bemärkelse)
Komplettera med ytterligare kunskapsuppbyggnad
och systematisering av befintlig kunskap
Estetik–inspiration – goda exempel på konstruktioner
Miljöaspekter (efter synpunkter i halvtidsutvärdering)
MinBaS
Mineral•Ballast•Sten
MinBaS II PROGRAMOMRÅDE 4:
APPLIKATIONSUTVECKLING – STENINDUSTRIN
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.1 Natursten & industrimineral inom Sveaskogs marker i s:a Sverige
4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led
4.3 Avjämningsmassor, fästmassor, för vissa kritiska applikationer
4.4 Applikationsteknik: Stenhandboken.
• Stenhandboken Allmänt
• Stenhandboken Terminologi och Toleranser
• Stenhandboken Fasader
• Stenhandboken Rengöring Utomhus
4.5a Naturstens tekniska egenskapers betydelse för olika applikationer
4.5b Fogar i markbeläggningar
4.6 Mallar för egenkontroll Material resp. utförande
4.7 Goda exempel med natursten inom arkitekturen
4.8a Prisvärda konstruktioner med natursten
4.8b Prisvärda konstruktioner med natursten
4.9 Naturstensmurar i det offentliga rummet
4.10 Internat. harmonisering av standarder & krav, bl.a TK 508
4.11 STENAKADEMIEN
4.12 Miljöaspekter på kyrkogårdar Nytt efter halvtidsutvärdering
MinBaS
Mineral•Ballast•Sten
PROGRAMOMRÅDE 4:
APPLIKATIONSUTVECKLING – STENINDUSTRIN
– 4.1 Natursten & industrimineral inom Sveaskogs marker i s:a Sverige
– 4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led
•
4.3 Avjämningsmassor, fästmassor, för vissa kritiska
applikationer
– 4.4 Applikationsteknik: Stenhandboken = Tekniska plattform.
• Stenhandboken Allmänt
• Stenhandboken Terminologi och Toleranser
• Stenhandboken Fasader
• Stenhandboken Rengöring Utomhus
– 4.5a Naturstens tekniska egenskapers betydelse för olika applikationer
– 4.5b Fogar i markbeläggningar
– 4.6 Mallar för egenkontroll Material resp. utförande
– 4.7 Goda exempel med natursten inom arkitekturen = Stenarkitektur
– 4.8a Prisvärda konstruktioner med natursten = Sten i detalj - utemiljö
– 4.8b Prisvärda konstruktioner med natursten = Sten i detalj - byggnader
– 4.9 Naturstensmurar i det offentliga rummet
– 4.10 Internat. harmonisering av standarder & krav, bl.a TK 508
– 4.11 STENAKADEMIEN = Långsiktig kompetensförsörjning
– 4.12 Miljöaspekter på kyrkogårdar = Energianalys stentillverkning – transport
– Övriga projekt redovisas i fredagens workshop C 8:30-10:00
Linnés Systema Naturæ
Stenarna växa
Örterna växa och leva
Djuren växa och leva
och känna
Det Linné inte sade
Stenen har själ
Stenen ger liv åt
miljön
MinBaS
Mineral•Ballast•Sten
Viktigaste egenskaperna hos en byggnad/anläggning ?
MinBaS
Mineral•Ballast•Sten
Viktigaste egenskaperna hos en byggnad/anläggning ?
Vitruvius
Romersk arkitekt/ingenjör, vid Kristi födelse
som hade stort inflytande på renässansarkitekturen
• Firmitas
Hållbarhet
• Utilitas
Funktion (ändamålsenlighet)
• Venustas
Skönhet
Gäller i högsta grad idag!
De architectura libri decem ("Tio böcker om arkitektur")
Konstruktionens värde <->
livscykelkostnad
Venustas
Estetik
Känsla
Själ
Kulturbärare
Konstruktionens
värde
>
större än
Livscykelkostnad
- Pengar €
- Miljöbelastning
- Investring/produktion
- Underhåll
Hållbarhet
Firmitas
Funktion
Utilitas
Balans i konstruktionen?
Ishotellet i Jukkasjärvi har mycket begränsad hållbarhet
Även marmor kan vara en uthållig utvändigt i vårt klimat
Polerad granit. Lättstädat.
Underhållsfritt . Miljövänligt. Håller 100.tals år
Madrids flygplats
Stenindustrin
Dokumentation
Stenhandboken
Sten i
detalj
Stenarkitektur
Estetik
Inspiration
Teknik
Hållbarhet
Funktion
Funktion
Exempel
Boken
Stenarkitektur
Böckerna
Sten i detalj
Stenhandboken
Stenhandboken
Byggupphandlingsprocessen
Boken Stenarkitektur
Boken
Stenarkitektur
Böckerna
Sten i
detalj
Stenhandboken
Stenhandboken
Prut- och bytskedet
Tydliga beskrivningar !
• Ofullständiga beskrivningar ger problem
• Om föreskrivande led preciserar krav på
estetik, funktion, hållbarhet hos material
och monteringen reduceras problemen
• Men för detta krävs kunskap. Marknaden
översvämmas av nya material och företag
Arkitekten
Arkitekten måste
styra inköparen till
sin triangel
Inköparen
Entreprenör
Prut- och bytskedet
Arkitekten
Arkitekten måste
styra inköparen till
sin triangel
Inköparen
Det finns exempel på när
utfallet inte blir som arkitekten
har tänkt sig.
Utfallet
Okunnig leverantör, okunnig
beställare
Rasmus Wærn arkitekt, tekn dr, arkitekturskribent/kritiker
Patrik Lindell fotograf
MinBaS
Mineral•Ballast•Sten
1500 – 1600
STENINDUSTRIN
Inledning, Sessionsordförande Kurt Johansson, StenForsk
Applikationsteknik – Stenhandboken – Stenarkitektur,
Rasmus Wærn, Wingårds och Kurt Johansson, StenForsk
Energieffektivitet genom användning av natursten – LCA och embodied
energy, Kurt Johansson, StenForsk
Långsiktig kompetensförsörjning – Utbildning, forskning och
informationsspridning,
Agne Nilsson, Emmaboda Granit AB
Livscykelanalys eller Life Cycle
Assessment (LCA)
• Metod för att ge en helhetsbild av totala
miljöpåverkan under en produkts livscykel
• råvaruutvinning, tillverkningsprocesser
användning , avfallshanteringen,
• inklusive alla transporter och all
energiåtgång i mellanleden
Exempel
Energiåtgång för tillverkning + transport av
gravstenar
Sten på svensk kyrkogård: Tillverkad i Sverige
Sten på svensk kyrkogård: Tillverkad i Kina
Transporten Kina - Sverige är billig!
Men hur mycket energi går åt?
Energiförbrukning Gravstenar
1600,00
1400,00
1200,00
OBS!
"Transport utrangering"
är marginell och syns ej i
diagrammet (högst upp).
1000,00
Transport utrangering
Transport stenhuggeri-kyrkogård
MJ/Fe
800,00
Bearb+mtrl+interna transporter
Transport stenbrott-stenhuggeri
Brytning av sten
600,00
400,00
200,00
0,00
Handhuggen
Sverige
Handhuggen
Kina
Helpolerad
Sverige
Hepolerad
Kina
Polerad
framsida
Sverige
Polerad
framsida
Kina
Återanvänd
Energiförbrukning Gravstenar
2500,00
2000,00
OBS!
"Transport utrangering"
är marginell och syns ej i
diagrammet (högst upp).
1500,00
Transport utrangering
MJ/Fe
Transport stenhuggeri-kyrkogård
Bearb+mtrl+interna transporter
Transport stenbrott-stenhuggeri
Brytning av sten
1000,00
500,00
0,00
Handhuggen
Sverige
Handhuggen
Kina
Helpolerad
Sverige
Hepolerad
Kina
Polerad
framsida
Sverige
Polerad
framsida
Kina
Återanvänd
NATURSTEN
SOM UTHÅLLIGT BYGG- och
ANLÄGGNINGSMATERIAL
• Funktionellt rätt vald natursten har stort ekologiskt
mervärde då den
•
- inte kräver uppvärmningsenergi vid tillverkning
•
- har försumbar mängd kemiska tillsatser
•
- inte avger emissioner
•
- inte möglar
•
- har mycket lång livslängd vilket ger låg årlig
miljöbelastning
•
- kan underhållas (rengöras) med miljövänliga medel
•
- har vacker åldrings- och sligepatina.
Download