Fysik

2019-11-07T01:12:22+03:00[Europe/Moscow] sv true Fem sumobrottare i en tävling väger tillsammans 931 kg. Hur stor är deras sammanlagda tyngd?, Sumobrottaren Akebono väger 236 kg och Musashimauro väger 214 kg a) Hur mycket väger de tillsammans på månen?, b) Hur stor är deras sammanlagda tyngd på månen? Månens dragningskraft är 1/6 av Jordens?, Brottaren Pelle har tyngden 750 N på Jorden. Hur mycket väger han? , Skriv ner tröghetslagen., Beskriv ett experiment som visar fritt fall., Galilei släppte två olika tunga kulor från Lutande tornet i Pisa.Vad ville han bevisa?, Det berättas att Isaac Newton fick ett äpple i huvudet en gång och fick en idé. Vilken?, Vad kan en kraft göra?, Friktionen är mindre på månen än på Jorden. Förklara!, När man tittar på spåren efter astronauternas fotsteg på månen ser man att de nog hoppat jämfota. Varför gör de så?, Hur kan friktionen minskas?, Friktionen kan vara ett hinder ibland. Nämn några tillfällen när man vill minska friktionen, Nämn några tillfällen när friktionen är bra och nödvändig., Varför blir farten högre i en vatten rutschbana än i en vanlig rutschbana?, På vintern byter vi till vinterdäck på bilen. Varför är de bättre då?, Hur ska en stol vara om den ska stå stadigt?, Vilket står stadigast, en full läskflaska eller en halvfull?, Skriv ner mekanikens gyllene regel., Vad kallas med ett gemensamt namn de vardagsverktyg som vi använder för att spara kraft?, Ge några exempel på saker som fungerar som lutande plan., Vilka enkla maskiner har vi på cykeln?, En sax är en sorts enkel maskin. Förklara!, Hur kan man rita krafter?, Man kan rita krafter med pilar. Vad visar pilen?, Vad kallas en kraft som ersätter två andra krafter?, Tre krafter drar i en låda. Ändå ligger lådan stilla. Vad kan man säga om resultanten till krafterna?, Vad är det för kraft som gör att vi inte faller genom golvet?, Om man släpper en uppblåst ballong, som inte är tillknuten, far den iväg. Förklara., När en raket ska ändra riktning i rymden sprutar den ut gas. Raketen kan då svänga åt motsatt håll. Vad kallas kraften som driver raketen?, Räkna upp några enkla maskiner som är hävstänger., Ella väger 52 kg och ska gunga på ett bräde med sin bror Bertil som väger 25 kg. Hur ska de sitta om de ska gunga jämnt?, Galilei upptäckte lagen för den enkla pendeln. Hur kom han på idén?, Vad beror en pendels svängningstid av?, Varför blev Galilei så betydelsefull för vetenskapen?, Ella skulle kontrollera vilket som vägde mest av två godispåsar. Hon hade bara en pinne och ett snöre. Hur gjorde hon?, Ella skulle knäcka en nöt med en nötknäckare som hade tre hack fören nöt. Hon satte först nöten i mitthacket, men skalet var för starkt. Skulle hon nu försöka i det innersta hålet eller det yttersta som var närmast hennes hand?, Vad är materia?, Vad är massa?, Vad är krafter?, Vad är tyngd?, De fyra elementen består av..?, Vad är den Brownska rörelsen för något?, Vad är volym?, Regnjackor av materialet goretex släpper ut vatten från kroppen (svett) men de släpper inte in regnvatten. Hur kan man förklara detta?, vad e densitet? flashcards Fysik
Click to flip
 • Fem sumobrottare i en tävling väger tillsammans 931 kg. Hur stor är deras sammanlagda tyngd?
  9 130 N
 • Sumobrottaren Akebono väger 236 kg och Musashimauro väger 214 kg a) Hur mycket väger de tillsammans på månen?
  450 kg
 • b) Hur stor är deras sammanlagda tyngd på månen? Månens dragningskraft är 1/6 av Jordens?
  4500 N/6 = 750 N7.
 • Brottaren Pelle har tyngden 750 N på Jorden. Hur mycket väger han?
  75 kg
 • Skriv ner tröghetslagen.
  Allting vill behålla sin rörelse eller vara i vila. Bara en kraft kan ändra farteller rörelseriktning på något.
 • Beskriv ett experiment som visar fritt fall.
  Man pumpar ur luften från ett långt glasrör. I detta faller en sten och en fjäder lika snabbt.
 • Galilei släppte två olika tunga kulor från Lutande tornet i Pisa.Vad ville han bevisa?
  Att två olika tunga kulor faller lika snabbt till marken.
 • Det berättas att Isaac Newton fick ett äpple i huvudet en gång och fick en idé. Vilken?
  Samma kraft som drar äpplet till marken håller månen i en bana runt Jorden.
 • Vad kan en kraft göra?
  Hålla ihop materia, ändra form på saker, ändra fart och rörelseriktning på saker.
 • Friktionen är mindre på månen än på Jorden. Förklara!
  Tyngdkraften på månen är mindre än på Jorden.
 • När man tittar på spåren efter astronauternas fotsteg på månen ser man att de nog hoppat jämfota. Varför gör de så?
  Friktionen är mindre på månen eftersom tyngdkraften är mindre än på Jorden (1/6). Det är svårt att gå om friktionen är liten.
 • Hur kan friktionen minskas?
  Kullager, smörjolja, slipning, svävare.
 • Friktionen kan vara ett hinder ibland. Nämn några tillfällen när man vill minska friktionen
  I en hjulaxel, på tågräls, i cykelnav, på skridskois.
 • Nämn några tillfällen när friktionen är bra och nödvändig.
  När man går och klättrar, kör bil, tar i ett dörrhandtag, sätter på smink, skriver med penna på papper.
 • Varför blir farten högre i en vatten rutschbana än i en vanlig rutschbana?
  Vattnet gör att friktionen minskar.
 • På vintern byter vi till vinterdäck på bilen. Varför är de bättre då?
  Vinterdäcken har djupa räfflor. Ytan blir skrovligare och friktionen ökar.
 • Hur ska en stol vara om den ska stå stadigt?
  Stor stödyta och låg tyngdpunkt.
 • Vilket står stadigast, en full läskflaska eller en halvfull?
  En halvfull. Tyngdpunkten är lägre
 • Skriv ner mekanikens gyllene regel.
  Det man vinner i kraft,förlorar man i väg.
 • Vad kallas med ett gemensamt namn de vardagsverktyg som vi använder för att spara kraft?
  Enkla maskiner.
 • Ge några exempel på saker som fungerar som lutande plan.
  trappa, kil, yxa, skruv.
 • Vilka enkla maskiner har vi på cykeln?
  Pedalerna, styret.
 • En sax är en sorts enkel maskin. Förklara!
  Man vinner kraft, men får trycka ihop saxen en lång väg för att skära genomett tunt papper.
 • Hur kan man rita krafter?
  Med pilar.
 • Man kan rita krafter med pilar. Vad visar pilen?
  Kraftens storlek, riktning och angreppspunkt.
 • Vad kallas en kraft som ersätter två andra krafter?
  Resultant.
 • Tre krafter drar i en låda. Ändå ligger lådan stilla. Vad kan man säga om resultanten till krafterna?
  Resultanten är 0 N.
 • Vad är det för kraft som gör att vi inte faller genom golvet?
  Normalkraften från golvet
 • Om man släpper en uppblåst ballong, som inte är tillknuten, far den iväg. Förklara.
  Reaktionskraften när luften far ut gör att ballongen rör sig åt andra hållet.
 • När en raket ska ändra riktning i rymden sprutar den ut gas. Raketen kan då svänga åt motsatt håll. Vad kallas kraften som driver raketen?
  Reaktionskraft.
 • Räkna upp några enkla maskiner som är hävstänger.
  Kapsylöppnare, sax, hovtång, pincett, spett
 • Ella väger 52 kg och ska gunga på ett bräde med sin bror Bertil som väger 25 kg. Hur ska de sitta om de ska gunga jämnt?
  Bertilska sitta lite mer än dubbelt så långt ut från mitten som Ella
 • Galilei upptäckte lagen för den enkla pendeln. Hur kom han på idén?
  Han tittade på ljuskronans svängning i katedralen i Pisa
 • Vad beror en pendels svängningstid av?
  Längden
 • Varför blev Galilei så betydelsefull för vetenskapen?
  Han gjorde experiment för att bevisa att hans teorier stämde
 • Ella skulle kontrollera vilket som vägde mest av två godispåsar. Hon hade bara en pinne och ett snöre. Hur gjorde hon?
  Hon hängde pinnen i snöret och en påse på vardera sidan. Den påse som hängde längst in när det var jämvikt var den som vägde mest.
 • Ella skulle knäcka en nöt med en nötknäckare som hade tre hack fören nöt. Hon satte först nöten i mitthacket, men skalet var för starkt. Skulle hon nu försöka i det innersta hålet eller det yttersta som var närmast hennes hand?
  I det innersta.
 • Vad är materia?
  Allt som tar plats och väger t.ex luft, vatten (H2O) eller kvävedioxid (NO2). Allt som har en massa kallas för materia.
 • Vad är massa?
  massa är en egenskap hos all materia som gör att materien påverkas av gravitationen.
 • Vad är krafter?
  Krafter är något som håller ihop materian, och som kan ändra orm, fart och rörelseriktning på saker. Krafter mäts med en dynamometer och enheten för kraft kallas för Newton (N) Krafter ökar farten på materia och bromsar den.
 • Vad är tyngd?
  Tyngd talar om hur stor tyngdkraften är och mäts i Newton (N). Det är den kraften som verkar på kroppar i ett gravitationstält.
 • De fyra elementen består av..?
  Jord, vatten, luft och eld.
 • Vad är den Brownska rörelsen för något?
  det är en oregelbunden rörelse hos små lätta föremål som är uppslammade i en vätska eller svävar i en gas. Till exempel rörpartiklar i luft.
 • Vad är volym?
  volym är som en slags storhet som beskriver hur mycket ett föremål/objekt rymmer. Hur stor plats något tar kallas volym
 • Regnjackor av materialet goretex släpper ut vatten från kroppen (svett) men de släpper inte in regnvatten. Hur kan man förklara detta?
  Materialet gortex består av mikroskopiska hål. När det regnar så kommer vattenmolekylerna ner som en stor droppe. Vattnets ytspänning i droppen gör att ingen vattenmolekyl kommer igenom eftersom att ytspänningen i droppen håller fast dem. Men, när du svettas så kommer vattenmolekylerna ut var för sig och kan därför åka igenom.
 • vad e densitet?
  samma sak som täthet. är ett mått på hur stor massa en viss volym av ett ämne har, det vill säga hur tungt ämnet är i sig.