Sixtinska kapellet

advertisement
Sixtinska kapellet
Sixtinska kapellet är påvens privata
kapell i Vatikanen. Det används även
vid en konklav.
Kapellet består av ett långt, enkelt rum
täckt av ett tunnvalv med fönsteröppningar, ritat av arkitekten Baccio Pontelli.
Det uppfördes 1473-1481 av Sixtus IV.
År 1482 bjöd han in en mängd konstnärer för att smycka dess interiör.
Bland andra Sandro Botticelli och
Pinturicchio har bidragit med fresker.
Mest känd är dock Michelangelo, som
målade taket (1508-1512) med scener
ur skapelsehistorien samt altarväggen
med en imposant fresk, som framställer Yttersta domen (1534-1541).
Det blev ett centrum för nyskapad
körmusik under sena renässansen och
tidiga barocken, med en stil som går
under namnet romerska skolan. Dess
främsta företrädare var Palestrina och
Gregorio Allegri.
Sixtinska kapellet undergick under
1970- och 80-talen en genomgripande
restaurering.
En bild inifrån det Sixtinska Kapellet
Michelangelos kändaste tavla “Adams skapare”
Michelangelo di Lodovico
Buonarroti Simoni, kallad
Michelangelo, född 6 mars 1475 i
Caprese norr om Arezzo i nuvarande
Italien, död 18 februari 1564 i Rom,
var en italiensk målare, skulptör, poet
och arkitekt. Han verkade i Florens och
Rom under högrenässansen.
Hans mest berömda målningar är takmålningarna i Sixtinska kapellet i Vatikanpalatset i Rom. Särskilt känd är kanske den där Gud skapar Adam genom
att sträcka ut sin hand.
Download