Sixtinska kapellet och Michelangelo

advertisement
Sixtinska kapellet och Michelangelo
S
Sixtinska kapellet ligger i Italien
ixtinska kapellet är påvens privata kapell i Vatikanen. Det används
även vid en konklav. Kapellet består av ett långt, enkelt rum täckt av ett
tunnvalv med fönsteröppningar, ritat av arkitekten Baccio Pontelli. Det
uppfördes 1473-1481 av Sixtus IV. År 1482 bjöd han in en mängd konstnärer för att smycka dess interiör. Bland andra Sandro Botticelli och
Pinturicchio har bidragit med fresker.
Mest känd är dock Michelangelo, som målade taket (1508-1512) med
scener ur skapelsehistorien samt altarväggen med en imposant fresk,
som framställer Yttersta domen (1534-1541). Det blev ett centrum
för nyskapad körmusik under sena renässansen och tidiga barocken,
med en stil som går under namnet romerska skolan. Dess främsta
företrädare var Palestrina och Gregorio Allegri.
Sixtinska kapellet undergick under 1970- och 80-talen en genomgripande restaurering. Sixtinska är sannolikt den rikaste ensemble av
måleri som historien känner. Kyrkorummet är fyllt från golv till valv
med bildverk. Endast nedersta delen av väggarna har en rent dekorativ
utsmyckning. Däröver följer rader av fresker av ledande ungrenässanskonstnärer som Botticelli, Ghirlandaio, Perugino och Pinturicchio –
till höger scener ur Moses historia, till vänster scener ur Kristi historia.
En gång fortsatte dessa bilder på kortsidorna. Nu upptar Michelangelos “Yttersta domen” hela kortväggen över altaret. Mellan fönstren har
målats bilder av påvar. Däröver vidtar Michelangelos enorma valvfresk.
En del av Michelangelos många verk
M
ichelangelo di Lodovico
Buonarroti Simoni, kallad Michelangelo, född 6 mars 1475
i Caprese norr om Arezzo i
nuvarande Italien, död 18 februari 1564 i Rom, var en italiensk målare, skulptör, poet och
arkitekt.
Han verkade i Florens och Rom
under högrenässansen. År 1546
utnämndes Michelangelo till
chefsarkitekt för Peterskyrkan
och hade överinseende över
själva uppförandet av kyrkan och
arbetet på andra byggnadsprojekt.
Peterskyrkans kupol och västparti bär hans signum. Dessutom
omdanade han Kapitolieplatsen
på Capitolium.
Download