kemiskt lagrad energi

advertisement
Inför solenergilabben
Kommer först på nästa prov!
Energi
• Energi symbol: W
enhet: Joule
Energi
• Energiomvandlingar i vattenkraftverk
• Lägesenergi  rörelseenergi 
elektriskenergi
• I mat och batterier:
kemiskt lagrad energi/
kemisktbunden energi
Strålningsenergi
• Kommer t.ex. från solen
• Strålningsenergi omvandlas i växternas
fotosyntes till kemiskt lagrad energi i form av
socker. Eldar vi upp växten fås värmeenergi
• Strålningsenergi  kemiskt lagrad energi
värmeenergi
Effekt
•
•
•
•
Energiomvandling per sekund
Symbol: P
Enhet watt (w)
Ex. stor bil med stor motor har högre effekt än
en liten bil med liten motor. Den stora bilen
förbrukar varje sekund mer energi än den lilla.
Effekt
•
•
•
•
•
•
Effekt x tid = energi
w x s = ws
1 ws = 1 J (1 wattsekund är lika med 1 joule)
w x h =
Wh (wattimme)
1 hästkraft = 735 watt
Ström
• Elektroner i rörelse
• Symbol: I
• Enhet: ampere
Strömmens gränser
0,5mA
10mA
15mA
30mA
80mA
2A
Gräns för att strömmen ska kännas i
fingrarna
Man börjar få muskelkramp
Kramp i muskler, ett grepp kan inte lossas
Andningsförlamning, omöjligt att andas
efter någon minut
Dödande om stömen får verka mer än 1
sekund
Omedelbart dödande, brännskador
Ström/Spänning/resistans
• Liknelse: En väg
• Ström är antalet bilar (elektroner) som
passerar per sekund
• Spänningen är antalet bilar (elektroner) vid
vägens ena ende som vill ta sig till den andra
änden
• Ju högre spänning (fler bilar/elektroner) ju
högre blir strömmen
• Resistans kan liknas vid kvalité på vägen, ju
mer gropar och hinder ju högre resistans
Ström/spänning/resistans
Liknelse 2
Benämning
Storhet
Förklaring
Spänning
-
U
-
Ström
-
I
-
Motstånd/Resistans -
R
-
Vattnets höjdnivå och det tryck som bildas av det vi kallar spänning.
Ju högre fallhöjd ju högre spänning. Ingen höjdskillnad, ingen
spänning.
Den vattenmängd som strömmar ut ur vatten baljan kallar vi ström.
Ju högre vatten (spänning) desto mera ström.
Rörets tjocklek utgör motstånd. Ju smalare rör ju högre motstånd
och ju mindre blir I (strömen)
• Hur en solcell fungerar
• Läs igenom labbinstruktioner
Download