Mäts i Förkortas U=9.1

advertisement
Eilara - urunotagganoe eilara
Ellara - ulullurdggdrrue
YrldId
1.2 Ström (ampere)
f& 230 v kopplas till ett 9 v-batteri kommer den inte att
har ett för högt motstånd i förhållande till spänningen
lampan
på
at
lusa. Detta beror
inte ått en ström flyter genom den'
däremot
utesluter
Det
Iuycket).
om en glödlampa avsedd
På bilden ovan är polerna sammankopplade. Spänningen (nivåskillnaden) lägger g'
den för trycket i slangen. vattnet som flyter mellan polerna motsvarar strommen.
större vattenflödet är mellan de två polerna, desto högre är strömstyrkan.
"Batteriet" på bilden är kortslutet eftersom det inte finns någon komponent ink
Det gör att det bara är slangen som begränsar strömflödet (vattnet) och batteriet k
mer att tömmas snabbt.
Namn
Ström
Mäts i
Ampere
Förkortas
Bokstav iformler
A
I
i
Ohm
Mäts
Namn
Resistans (motstånd)
1.4
Sambandet
Förkortas
Q (grekiska
omega)
Bokstav i formler
R
- Ohms lag
Det finns ett samband mellan spänning, ström och resistans. Det är allmänt känt under
namnet Ohms lag. Genom att känna till två av faktorerna går det att räkna ut den
tredje. Sambandet är:
U=Rol
1.3 Resistans eller motstånd (ohm)
När strömmen används för att driva något dyker det upp ett konkret morstånd. I
följande illustrerade fallet handlar det om en fläkt som är ansluten till batteriet. Fl
utgör en resistans; den begränsar strömflödet så att batteriet inte töms direkt.
Spänningen (U) är likamed resistansen (R) multiplicerat med strömmen (I)
Exempel - Beräkna spänning
Beräkna spänningen baserat på följande specifikation:
Resistans = 100 O
Ström = 0,2 A
U=9.1
U=166o9,2
U = 20V
1.5 Förenklad uträkning
För att undvika algebraiska omformuleringar finns det ett lätt sätt att komma fram
hur formeln ska vara uppbyggd.
till
o Kjell & company
z5J
Fläktens hastighet gfu att reglera genom att ändra spänningen (nivåskillnaden).
spänningen ökar kommer fläkten att snurra snabbare. strömmen i en krets begränsas
komponenterna som kopplas in och inte hur mycket källan kan lämna. I exemplet
det alltså fläktens tröghet som besrämmer hur mycket srröm som flyter genom den.
@
Kjell &
Download