Vad är elektrisk ström

advertisement
Vad är elektrisk ström
Vi har ju haft väldigt stimulerande diskussioner om hur man kan förstå vad elektrisk ström är.
Olika förklaringar har tagits upp men ändå varit svåra att smälta. Problemet har kanske varit att
elektricitet är en enegi och inte något påtagligt fysiskt som rör sig. Det är mao en elektronrörelse.
Tänk dej att du springer en viss sträcka. Då tar din energi så småningom slut - då du nått målet
förhoppningsvis.- men det innebär inte att målet fått något av din energi. Så är det med
strömmen från plus till minus med. I ditt fall gör du dessutom av med energin genom blod, svett
och tårar kanske. (Då en lampa kopplas in i en krets tar sig energin i stället uttryck i ljus).
Anledningen till att du springer är en motsvarighet till att kretsen blir sluten. Det blir det tryck
som startar processen från utgångspunkten (+) till målet (-)
Mer om detta kan du läsa på http://faktabanken.nu/ellara.htm där man också tar upp skillnaden
mellan ström och spänning.
För Elektrisk ström kan delas upp i spänning (som mäts i Volt = V), strömstyrka (som mäts i
Ampere= Amp) och motstånd eller resistans (som mäts i Ohm = Ω)
En svårighet har alltid varit att finna bra analogier för elektricitet och man har ännu inte funnit
någon som är perfekt. En som används ibland beskrivs som två öar där den ena blev överbefolkad
och där en spång byggdes så att folk från den överbefolkade ön kunde springa över till den tomma
Ju bredare den spången är desto fler människor kommer över. Ju större motivationen för att
komma över är desto större blir spänningen. Så finns det hinder på bron som bromsar lite. Då alla
kommit över upphävs spänningen och neutralisering uppstår (batteriet blir urladdat och
motivationen upphör).
En annan analogi är att jämföra ström spänning och resistans med en motorväg med många filer
och ett underlag som ger motstånd och representerar resistansen. Intensiteten i trafiken är
spänningen, mängden filer är strömmen.
Men alla dessa analogier har samma problem eftersom de ger en föreställning om att det är
föremål som flyttas och inte bara energi.
Ett batteri har en uppbyggd spänning mellan plus och minus. Då kommunikation mellan de två
polerna skapas så laddas batteriet ur.
Ju mindre motstånd det är i sammankopplingen mellan plus och minus desto snabbare töms
batteriet på kraft. Det kan då bli överhettat därför att kraften laddas ur så fort. Då säger man att
batteriet är kortslutet. Man brukar därför alltid ha någon typ av motstånd inkopplat i kretsen. En
lampa, lysdiod, motor eller en summer till exempel. Det är så som batterikraften får en funktion.
Strömstyrkan kan då beskrivas med hur mycket av batteriets kraft som forsar fram per sekund.
Den kraft som en elektrisk apparat kräver för att fungera, mäts i Watt som är ett mått på den
effekt som behövs.
Watt är spänningen multiplicerad med strömstyrkan. Vet man vilken spänning batteriet har och
amperestyrkan så kan man multiplicera dem och få fram hur många Watt det ger.
För att få reda på vilken amperestyrka som gäller då man vet både watt och batteristyrka kan man
därför dividera watten med volten.
I hushållsnätet är det 230 volt och en dammsugare kan t.ex. kräva 1200 watt.
Du kan räkna ut det genom att dividera wattantalet med volten
1200 : 230 = 5,22 amp. Då räcker en säkring i proppskåpet på 6 amp
Download