Repetition ellära Batterier har en pluspol och en minuspol För att en

advertisement
Repetition ellära















Batterier har en pluspol och en minuspol
För att en lampa ska fungera så behöver den en elektrisk ström
Man har bestämt att strömmen går från plus till minus
Vad är det som strömmar?
Elektroner är minusladdade så egentligen borde strömriktningen gå åt andra hållet.
Batterier kan innehålla metaller som är skadliga för miljön. ( kadmium,bly eller
kvicksilver )
På batteriet minussida finns det ett överskott av elektroner
På batteriets plussida finns det ett underskott av elektroner
I en sluten strömkrets känner elektronerna av att det är en skillnad mellan plussidan
och minussidan.
Hög ström betyder att det är många elektroner som rusar fram i strömkretsen.
Ström mäter man i ampere ( A )
Batteriets spänning mäts i volt ( V ). Spänningen är ett sätt att beskriva hur bra
batteriet är på att driva fram elektronerna.
I vägguttagen har vi 230 V
I batterier varierar spänningen men är mycket lägre.
Electricity and circuits på Youtube
Download