Repetition joner och atomer

advertisement
*
Joner är atomer eller molekyler som har
underskott eller överskott på elektroner.
Om atomen har lika många protoner som
elektroner = Neutral atom
Atomen har överskott av elektroner = negativ jon
Atomen har underskott av elektroner = positiv jon
När en positiv jon och en negativ jon bildas
jonföreningar. I nedanstående fall bildas ett salt.
Vilket salt är det?
Om man sänker ned två olika metaller i en jonlösning uppstår
en spänning mellan metallerna. Spänningen blir högre ju
längre det är mellan metallerna i spänningsserien. Elektroner
förs över från den oädla metallen till den ädla metallen.
Elektrisk ström bildas!
Se länk: http://batteriforeningen.se/om-batterier/allmantom-batterier/
Läs s.270-274 och gör frågorna på s.272 och 274.
Att fundera på inför labb: Ni ska tillverka ett enkelt
blybatteri. Vilket material och kemikalier tror ni att ni
behöver? Tips! Hur fungerar ett billbatteri?
Blir ni ej klara idag så blir det läxa till vårt första
labbtillfälle.
Download