Presentera en atom

advertisement
Presentera en atom
Detta görs på papper så att det kan sättas upp på väggen i klassrummet.
Följande ska finnas med i presentationen:











Bild på atomen
Atomnummer
Antal protoner
Antal elektroner
(antal neutroner)
Antal elektronskal
Antal valenselektroner
I vilken grupp atomen finns i det periodiska systemet
I vilken period atomen finns i det periodiska systemet
Vilken annan atom reagerar gärna ”din” atom med
Vad händer då din atom övergår till att bli en jon
Download