Instuderingsfrågor Kemi

advertisement
Instuderingsfrågor Kemi
19. Vad menas med fyra ”urämnen” och vem var
det som hittade på detta?
20. Vad menas med att materien är oförstörbar?
Vad är kemi?
1. Ge exempel på några kemiska egenskaper.
21. Det är en gammal ”sanning” att vi dricker
samma vatten som dinosaurierna drack.
Stämmer detta?
2. Förklara varför vi lär oss kemi i skolan.
3. Vad är en hypotes?
22. Vad är skillnaden mellan en lösning och en
uppslamning? Ge exempel på en av varje!
4. Vad är meningen med en vetenskaplig
undersökning?
23. Förklara på molekylnivå vad som händer med
vatten när det värms från -273 C till 1000 C.
5. Ge exempel på några farliga ämnen som finns
i din vardag. Förklara på vilket sätt de är
farliga.
24. Vad menas med ordet aggregationstillstånd?
6. Lär dig känna igen symbolerna för farliga
ämnen.
26. Vad är plasma?
7. Kan man hälla ut vad som helst i vasken i
kemisalarna?
8. Vad är en blandning? Var i naturen kan vi
hitta rena ämnen?
25. Kan man koka guld? Förklara.
27. Vad är skillnaden mellan en fysikalisk
förändring och en kemisk reaktion?
28. En kall dag så kan det bli kondens på bilrutan.
Förklara vad det är som händer!
29. Vad betyder ordet atom?
9. Vad menas med separeringsmetod
(reningsmetod)?
10. Vad gör man när man filtrerar? Ge exempel på
när metoden INTE fungerar.
30. Hur många olika atomslag finns det i
periodiska systemet?
31. Vad är ett grundämne? Ge exempel på några
grundämnen.
11. Förklara vad man gör när man dekanterar?
12. Förklara hur en destillering fungerar.
13. Förklara kromatografi.
14. Vad är en centrifug?
15. Vad är destillerat vatten ”destvatten”, och vad
är så speciellt med det?
32. Vad är en kemisk förening och hur många
olika kemiska föreningar finns det?
33. Leta upp ämnena på sid 19 i periodiska
systemet. Lär dig att känna igen de kemiska
beteckningarna. Lär dig särskilt kol, syre, väte,
kväve, fosfor, järn, bly, guld, silver, natrium
och klor (men helst allihop).
34. Hur många atomer av varje slag finns det i
16. Vad heter vatten på kemispråk?
Materia
17. Vad är materia och vad består det av?
18. Vad är skillnaden mellan en atom och en
molekyl?
a. 3 CO2
b. 4 H2SO4
(koldioxid)
(svavelsyra)
35. Vad betyder de grekiska orden mono, di, tri
och tetra?
36. Hur läser man vatten, koldioxid och saltsyra
på ”kemispråk”?
37. Har olika ämnen som innehåller samma
atomer alltid gemensamma egenskaper?
38. Atomer förstörs inte utan färdas runt i världen
i kretslopp. Förklara vad som menas med
kretslopp. Ta gärna ämnet fosfor som
exempel!
56. Vad har alkalimetallerna gemensamt?
57. Vad har de alkaliska jordartsmetallerna
gemensamt?
58. Vad har halogenerna gemensamt?
59. Vad har ädelgaserna gemensamt?
39. Förklara skillnaden mellan en blandning och
en kemisk förening!
Atomen i närbild
Labbar
60. Varför är det viktigt att förstå syftet med en
laboration innan man börjar laborera?
40. Vad betyder ordet ”atom”, och varför är detta
missvisande?
61. Vad menas med en partikelmodell?
41. Vad hette mannen som kom på det periodiska
systemet?
62. Vad är diffusion och hur kan man förklara
detta?
42. Förklara hur en atom är uppbyggd (proton,
elektron, neutron, atomkärna, elektronskal)
63. Vilka steg sker när man renar vatten, innan det
kommer till våra vattentorn?
43. Gör en tabell över atompartiklarnas elektriska
laddning och vikt.
64. Vad menas med att en lösning är mer
koncentrerad än en annan?
44. Vad menas med enheten u?
65. Vad menas med en mättad lösning?
45. Vad menas med att atomen är elektriskt
neutral?
66. Hur påverkar temperaturen vattnets
mättnadkoncentration?
46. Vad är det i atomens kärna som bestämmer
vilket atomslag atomen är?
67. Du har en blandning av olja, vatten och salt.
Förklara hur du kan separera ämnena.
47. Vad är en isotop? Ge exempel på ett ämne
som har isotoper genom att rita isotoperna.
68. Vilken information ger pH om en vätska (sur,
basisk, neutral)?
48. Rita en kolatom och en magnesiumatom
69. Ge exempel på några starka syror och starka
baser.
49. Hur många elektroner ryms i k- l- och mskalen (när skalet är ytterst)?
50. Vad menas med valenselektroner? Vad har
valenselektronerna för betydelse?
51. Vad menas med ädelgasstruktur?
52. Vad menas med grupper och perioder i
periodiska systemet?
53. Vad har atomer i samma grupp gemensamt?
54. Vad har atomer i samma period gemensamt?
55. Vad menas med en grundämnesfamilj?
Download