Kursplan – Kemi, år 7-9

advertisement
Kursplan – Kemi, år 7-9
Målet med undervisningen i kemi är att eleven skall vara insatt i följande
arbetsområden:
År 7
•
Ämnena runt omkring oss, kemiska reaktioner, syror och baser,
salter
•
Kolföreningar, alkoholer-syror-baser, vardagens kemi, några viktiga
material
•
Kemiska reaktioner, Atomen och det periodiska systemet,
elektrokemi, från råvara till färdig produkt.
År 8
År 9
Download