Inför prov organisk kemi ht14

advertisement
Inför prov organisk kemi ht14
Sidor i boken
116-117 – Kol i berggrunden
122-124 – Olika kolföreningar
125-131 – Kolväten
133-135 – Alkoholer
136-137 – Organiska syror
140-141 – Sammanfattning och frågor
Power Point – Använd den som grund och bygg på med boken.
Övningshäfte – Kolets kretslopp, övningsuppgifter och strukturformler.
Tänk på vad vi använder de olika föreningarna till. Fördelar och nackdelar.
Tänk även tillbaka på de laborationer vi gjort – Upphettning av kolföreningar och förbränning
av kolväten.
Titta på matrisen nedan och koppla texten till de olika förmågorna.
E
KUNSKAPER
Förmåga att använda kemins begrepp,
modeller och teorier som rör
samhället, naturen och/eller inuti
människan
Förmåga för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen
och/eller inuti människan
DISKUSSION
Förmåga att föra resonemang som rör
kemiska samband i samhället, naturen
och/eller inuti människan
Förmåga att använda kunskaper i kemi
för att granska information,
Förmåga att kommunicera och ta
ställning i frågor som rör energi, miljö,
hälsa och/eller samhälle,
UNDERSÖKNING
Förmåga att genomföra systematiska
undersökningar i kemi.
C
A
Download