Augusti 2016
Namn:___________________
Atomen & periodiska systemet.
Denna period ska du bl.a. få lära dig om:









Atomens byggnad
Olika atomslag
Periodiska systemets uppbyggnad
Djupare kunskaper om grundämnen
och grundämnesfamiljer
Mineraler, salter
Metallers egenskaper och betydelse
Joner, positiva och negativa
Kemiska bindningar
Hållbar utveckling, miljö och hälsa
Du ska visa i vilken grad du behärskar förmågorna:
E
C
A
att använda kemins begrepp, modeller och teorier
som rör hälsa, natur och samhälle.
att beskriva och förklara kemiska samband i
naturen och samhället.
att använda kunskaper i kemi för att granska
information.
att kommunicera och ta ställning i frågor som rör
kemi
att genomföra systematiska undersökningar i kemi
Detta visar du bl.a. genom:



att delta aktivt i diskussioner och resonemang på lektionstid.
att genomföra/observera laborationer och skriva laborationsrapporter.
prov (torsdag den 22 september 2016)
Kapitel till provet: 5,6 och 13.
Christina