Tankekarta mål Ke åk 9

advertisement
Etiskt och estetiska argument
Provdatum nat. prov i kemi: 14-30 mars 2012
Förbättrade levnadsvillkor/
MILJÖ
Missbruk av ny kunskap
KULTUR &
VÄRLDSBILD
s. 164-
INDUSTRI
Kemiska föreningar/molekyler
s. 184-, 236266-, & 312-
[FOKUS]
T ex Vatten: Egenskap, Transp.,
Lösningsmedel
-
Mätningar
Observationer
Utformning
Hypotes
Resultat
X-PERIMENT
KEMI
GRUNDÄMNEN
Mål åk 9
s. 14-
Kemiskt-Tekniska produkter
Brandfarliga ämnen
SÄKERHET
KRETSLOPP
[Laborationer]
s. 84 + 218
Luft
Spridningsprocesser
s. 52Hantering av kemikalier
Naturen: Vatten & kol
Luft/Vatten/Mark
Resursanvändning
Kemiska processer: Korrosion (rost) + Förbränning (+syre)
Download