Kunskapskoll i Kemi, 161027

Kunskapskoll i Kemi, 161027
Nu har vi arbetat färdigt med allt stoff i kemin och det är dags för bedömning.
Målen som eleverna ska kunna:
förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns
kvar"
ge exempel på några grundämnen
berätta om ämnens tre faser
ge exempel på en kemisk reaktion
ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten
ge exempel på några basiska och några sura ämnen
veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem
berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand
om dem
Förmågorna eleverna utvecklat och blir bedömda på är hur väl de:



kommunicerar och tar ställning i frågor som rör miljö och samhälle
undersökningar
kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i
samhället och naturen.
Till sin hjälp har eleverna;



Läshäftet Kemi och miljö
Arbetshäftet Kemi och miljö
Egna anteckningar från lektionerna
Lycka till! Marie