Lärarversion

advertisement
Periodiska systemet
Mål
– ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt-tekniska produkter,
– kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet,
– kunna med hjälp av exempel belysa hur kemins upptäckter har påverkat vår kultur och
världsbild,
– ha inblick i hur experiment utformas och analyseras utifrån teorier och modeller.
Detta ska du kunna/förstå:
 Hur synen på grundämnen och atomer förändrats historiskt.
 Atomens delar och delarnas laddning.
 Vad som menas med atomnummer och masstal.
 Skillnaden på en atom och en jon, vilken laddning olika joner har och hur man skriver
kemiska beteckningar för joner.
 Vad som menas med elektronskal och valenselektroner.
 Vad en grupp är och vad som kännetecknar ämnen i samma grupp.
 Några egenskaper hos alkalimetaller respektive ädelgaser.
 Vad en period är och vad som kännetecknar ämnen i samma period.
 Vad som menas med ädelgasstruktur och hur olika atomslag kan göra för att uppnå
ädelgasstruktur.
 Vad som menas med molekylbindning respektive jonbindning, hur dessa bindningar
fungerar och hur de påverkar ett ämnes strömledningsförmåga.
För VG/MVG ska du kunna:
 Använda din kemikunskap i nya situationer.
 Förklara ingående varför olika ämnen reagerar på olika sätt.
 Använda kemiska termer på ett korrekt sätt i dina förklaringar.
 Beskriva hur man med hjälp av laborationer kan visa att teorier stämmer.
 Utvärdera och analysera laborationer.
 Ge historiska exempel på hur kemisk kunskap påverkat vår syn på världen.
Du visar du din kunskap genom att
 Genomföra laborationer enligt instruktioner.
 Skriftligt genomföra en laborationsutvärdering.
 Muntligt eller skriftligt diskutera kring olika kemiska upptäckter och deras betydelse.
 Genomföra ett skriftligt prov.
Området omfattar sidorna 287-303 samt 308-309 i läroboken.
Download