LPP org kemi och livsmedelskemi 8

advertisement
Organisk kemi samt livsmedelskemi år 8 (Tema reklam ingår)
Kursinnehåll, (tolkning från det centrala innehållet i LGR11):
• Veta var och hur grundämnet kol finns i naturen.
• Argumentera runt växthuseffekten.
• En kolatoms kretslopp.
• Strukturen hos en kolatom.
• Hur metanserien är uppbyggd samt användningsområden för några kolväten.
• Några alkoholer, organiska syror och estrar samt några användningsområden.
• Hur olja bearbetas till olika produkter samt exempel på användningsområden.
• Förbränning av organiska material.
• Hur användning av olja påverkar natur och samhälle.
• Eventuella konsekvenser en ökad växthuseffekt har för vårt samhälle lokalt och
globalt.
• Vad man kan göra för att minska användningen av olja och minska
växthuseffekten.
• Känna till alternativa energikällor.
• Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter,
kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
o Vilka ämnen finns i olika dagligvaror.
o Vilka (rent ut sagt) giftiga ämnen gör man reklam för?
o Varför är de farliga?
• Uppbyggnad och egenskaper för kolhydrater, fetter och proteiner.
• Utföra experiment och skriva labrapport.
• Öva på kemiska reaktionsformler
• Öva på att dra slutsatser och analysera utifrån kunskap om kemiska strukturer
och reaktioner.
• Öva på att ställa nya frågor och hypoteser med hjälp av kemiska begrepp.
• Resonera med olika aspekter, t.ex. ekonomiska, ekologiska eller politiska.
• Öva på att föra diskussioner framåt t.ex. genom frågor och exempel.
Du kommer att få möjlighet att utveckla din/ditt:
• kreativitet
• nyfikenhet
• vilja till att pröva egna idéer och lösa problem
• självförtroende
• initiativförmåga
• förmåga att ta ansvar
• förmåga att arbeta självständigt
• förmåga att arbeta tillsammans med andra
Undervisning:
• Lektionsgenomgångar
• Diskussioner
• Laborationer
• Läxor med läxförhör
• Prov: se separat provschema
Vi bedömer:
• hur väl du använder kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara innehållet i kursen.
• din användning och utveckling av det kemiska språket.
• din förmåga att dra egna slutsatser och förmåga att argumentera.
• säkerheten samt kvaliteten på dina laborationer.
• kvaliteten på dina laborationsrapporter.
• Se NO-matris
Preliminär veckoplanering
V 34. Inledning om kolets kretslopp och kolföreningar
V 35. Om olika kolväten, deras användningsområden och följder
V 36. Alkoholer och dess egenskaper
V 37. Gruppuppgift/göra klart/repetition Prov fredag
V 38. Tema reklam, laborationer och teori om olika produkter
V 39. Tema reklam, laborationer och teori om olika produkter
V 40. Tema reklam, laborationer och teori om olika produkter
Lycka till!
NO-lärarna
Download