Viktigt att kunna i åk 5

advertisement
Viktigt att kunna i åk 5
Addition
Subtraktion
Multiplikation
 multiplikationstabellen
Division
Tid
 årstid, månader, kvartal
klockan
 analogt och digitalt
 Tidsskillnader
Geometri




Omkrets
Area
Geometriska former (kvadrat, rektangel, cirkel, triangel, kon, kub mm.)
vinklar
Problemlösning
 Göra tabeller
 Rita en bild
Bråk
Procent
Avrunda (räkna på ett ungefär)
Använda rätt matteord
Skriva hur man löst en uppgift
Lägesord (över, under, bakom etc.)
Romerska siffror
Längd – mäta
mm-cm-dm-m-km-mil
Volym – mäta
ml-cl-dl-l
Taluppfattning
 Huvudräkning
 Talsorter (ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental, hundratusental)
Temperatur
 Negativa tal
 Temperaturskillnader
Skala
 Förminska
 Förstora
Hur kan man öva det?
Öva lite varje dag.
Öva hemma
Använda konkret material
Öva digitalt
Ta eget ansvar – t.ex. passa tider
Stanna på studiehjälp
Förutsättningar för att lära
Att få gå i skolan
Få genomgångar och förklaringar av läraren
Öva
Att vara motiverad dvs. att vilja lära!!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards