Viktigt att kunna i åk 5

advertisement
Viktigt att kunna i åk 5
Addition
Subtraktion
Multiplikation
 multiplikationstabellen
Division
Tid
 årstid, månader, kvartal
klockan
 analogt och digitalt
 Tidsskillnader
Geometri




Omkrets
Area
Geometriska former (kvadrat, rektangel, cirkel, triangel, kon, kub mm.)
vinklar
Problemlösning
 Göra tabeller
 Rita en bild
Bråk
Procent
Avrunda (räkna på ett ungefär)
Använda rätt matteord
Skriva hur man löst en uppgift
Lägesord (över, under, bakom etc.)
Romerska siffror
Längd – mäta
mm-cm-dm-m-km-mil
Volym – mäta
ml-cl-dl-l
Taluppfattning
 Huvudräkning
 Talsorter (ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental, hundratusental)
Temperatur
 Negativa tal
 Temperaturskillnader
Skala
 Förminska
 Förstora
Hur kan man öva det?
Öva lite varje dag.
Öva hemma
Använda konkret material
Öva digitalt
Ta eget ansvar – t.ex. passa tider
Stanna på studiehjälp
Förutsättningar för att lära
Att få gå i skolan
Få genomgångar och förklaringar av läraren
Öva
Att vara motiverad dvs. att vilja lära!!
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards