Vecka 41 Matematik 1b Es1b. Denna vecka börjar vi med tal i

advertisement
Vecka 41 Matematik 1b Es1b.
Denna vecka börjar vi med tal i potensform.
Genomgång på tavlan:Sidan 35 i Ma A boken.
Vi löser följande uppgifter i
Ma A boken 1152,1154,1156,1157 a,c 1158 a,c 1159 a,c 1161 a,c 1162 a,c 1164 a,c
I ma 1b boken sid 42 öva I : 1080, 1081, 1083, 1085
Öva II uppg. Valfritt
Negativa exponenter.
Genomgång på tavlan av sid 40 i Ma A boken.
Lös följande uppgifter i Ma A boken: 1166 a,c, 1167 a,c 1168 a,c 1170 a,c
Grundpotensform.
Lös uppgifterna 1172, a,c 1173 a,c 1175 a,c
Genomgång sid 44
Storheter, mätetal,enhet gällande siffror
Lös följande uppgifter 1228, 1229, 1230, 1231
Talsystem grupparbete: Jobba i grupper om 2 eller 3.
Välj ett talsystem av följande: Romerska ,Babyloniska eller Binära.
Beskriv hur man bildar ett tal i det valda talsystemet samt hur man tolkar ett tal.
Redovisa för dina kamrater.
Download