TAL

advertisement
TAL
Mål för betyg E
• När du har arbetat med det
här kapitlet ska du kunna:
förklara hur vårt talsystem är
uppbyggt
• multiplicera och dividera med
positiva tal som är mindre än 1
• förklara vad ett negativt tal är
• addera och subtrahera
negativa tal
• skriva tal i potensform
Mål att sträva mot
• att räkna med potenser
• att räkna multiplikation och
division med negativa tal
• att skriva tal med olika baser
• Följande ord skall du kunna
förklara: siffror, tal, negativa
tal, potensform, bas, exponent,
binärt talsystem.
Download