Mer om tal

advertisement
Pedagogisk planering v.34-40
Glanshammarskolan åk.8
Arbetsområde: Mer om tal
Inledning: Det är viktigt att vara trygg med den grundläggande matematiken.
Vi kommer att repetera de fyra räknesätten mycket under denna period.
Tolkade och konkretiserade mål:
-
Kunna multiplicera och dividera med positiva tal mindre än 1
Veta vad ett negativt tal är
Kunna addera och subtrahera negativa tal
Kunna skriva tal i potensform.
Undervisningen:
Veckorna 34-36 kommer du arbeta med grön kurs.
Vecka 37 ska diagnosen vara klar.
Veckorna 38-39 jobbar du antingen med blå eller röd kurs beroende på hur diagnosen har gått.
Vecka 40 kommer du har ett skriftligt prov på kapitlet.
Visa kunskaper: På lektionstid vid enskilt arbete, vid genomgångar och diskussioner samt
provtillfället vecka 40.
Läro- och kursplanemål:
-
-
Tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
Potensform för att uttrycka små och stora tal.
Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas
användning i olika situationer.
Rimlighetsbedömning vid beräkningar.
Download