Aritmetik 5 - UU Studentportalen

advertisement
[email protected]

Potenser: Kap 3, sid 91-95.

Negativa tal: Kap 4, sid 98-107.

Exempel: Vi skriver om talet 100000 på
potensform.
Potensform
Exponent
Bas

Skriv talet 0.01 på potensform.
.
Beräkna

När vi multiplicerar två potenser så adderar vi
exponenterna.

Beräkna

När vi dividerar två potenser så subtraherar vi
exponenterna.

Regel: Ett tal upphöjt till exponenten 0 blir alltid 1, dvs för
vilket tal a som helst gäller

Exempel: Beräkna
 Lite mer utförligt:

Vid upprepad potensbildning multiplicerar
man exponenterna.
där m och n är heltal.
Kvadrat
Kvadratrot
Kubik
Kubikrot
Nu går vi över till nästa kapitel som
handlar om negativa tal.

Beräkna 3-5.

Beräkna 8-5+2-3-2
◦ 8-5+2-3-2=(8+2)-(5+3+2)=0
De positiva talen
De negativa talen

Vad blir (-3)·5?

(-3)·5=(-3)+(-3)+(-3)+(-3)+(-3)=-15





3·(-1)=-3
2·(-1)=-2
1·(-1)=-1
0·(-1)= 0
(-1)·(-1)=1
Teckenregler för division

Beräkna a) 8-3·(-2)
b)
c)
Download