Matematik åk9

advertisement
Matematik åk9
Kapitel 1:
Taluppfattning och tals användning
I detta kapitel får du lära dig:

hur vårt talsystem är indelat i grupper

utföra beräkningar med negativa tal

uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform

utföra beräkningar med tal i potensform

samband mellan prefix och tiopotenser

värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
Vecka
Avsnitt
sida
34
De fyra räknesätten
11-14
35
Studieteknik/Talmängder
36
Negativa tal
19-22
Potenser
25-27
(framtidståget)
37
Räkna med potenser
31-34
Läxa 1
319-320
(foto + gnistan)
38
39
Små tal och tiopotenser
38-41
Räkna med tiopotenser
44-47
Blandade uppgifter
49-51
Diagnos 1 fredag
Läxor redovisar fredag den vecka de ligger och innehåller minst åtta uppgifter.
Tips för att klara matten på ett bra sätt:

Lyssna aktivt på genomgångar och våga fråga när du inte förstår.

Läs igenom exempel i läroboken (medan du väntar på hjälp)

Arbeta koncentrerat på lektionerna.

Se till att du ligger i fas med planeringen.
Matte
är kul!
Download