Checklista Kapitel 1. TAL

advertisement
Matematik – åk 8
Checklista inför matteprov – kapitel 1 – TAL
Stryk över uppgifterna efterhand som du gör dem.
Kapitel
v. 34
Sidor i
boken
REPETITION ÅK 7
Har
rättat
Uppgifter
Repetitionshäfte
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14,
15, (16, 17)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 13, 14, 15, 16,
18, 20, (21, 24, 25)
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,
10, 14, 15, 16, (17,
20, 22, 23, 25)
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 14, 15
(18, 20, 21, 22)
1,2,3,4,6, 7, 8, 9,10,
13, (16, 18, 19, 20)
Har gjort
studi-quiz
Studi.se filmklipp
□
Negativa tal,
introduktion
□
□
Add. och sub. m.
negativa tal
□
□
Mult. och div. m.
negativa tal
□
□
Introduktion till
potenser
□
□
Räkna m. potenser
(deadline onsdag!)
□
□
Kvadratroten
□
1.1 Negativa tal
9 - 10
1.2 Add. och sub.
med negativa tal
12 - 14
1.3 Mult. och div.
med negativa tal
16 - 18
1.4 Potenser
21 - 22
1.5 Mult. och div.
med potenser
24 - 25
1.6 Kvadratrötter
27
1, 2, 3, 4, 6, 8, (11)
□
Tiopotenser
(deadline onsdag!)
□
1.7 Stora o små
tal m. tiopotenser
30 - 31
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
11, 12, 13, 17, 18,
19, 21, 23, (26, 27)
□
Prefix
□
v. 39
1.8 Prefix och
gällande siffror
34 - 35
1, 2, 3, 4, 6, 9, 11,
13, 14, 15, (19, 20)
□
v. 40
& 41
Problemlösning
Repetition
v. 35
& 36
v. 37
v. 38
Stenciler/gruppuppgifter
Vecka 41: ♥ PROV KAPITEL 1 ♥
Vad lärde jag mig?
1.
2.
Edqu
Övningstest 1
Övningstest 2
Övningstest 3
Har gjort
Har övat mer på de
avsnitt jag behöver
□
□
□
□
□
□
Matematik – åk 8
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards