plan-ht-13

advertisement
9:an
Matematikplanering ht-13
Läxan är att följa planeringen, men ytterligare läxor kan också ges.
Vecka
Mån
34
Tors
Fre
Introduktion
1.1 Procent
Prov
Diagnos
Diagnos
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1.2 Höjning och
sänkning
1.3 Mer om
procent
1.4
Blandade
uppgifter
Träna mera/
fördjupning
2.1
2.3 Räkna med
potenser
2.4
Träna mera/
Rep 1B s 333
44
1.2
Förändringsfaktor
1.3
1.4 Sannolikhet
1.5 Tabeller och
diagram
Blandade
uppgifter
Träna mera/
fördjupning
2.2 Potenser
1.5
2.3
2.4 Små tal och
tiopotenser
2.5
2.5 Mer om
potenser
Träna mera/
Rep 1B s 333
Repetition/
2.1 Negativa tal
2.2
Diagnos 2
Prov kap 1-2
Diagnos 2
Prov
kap 1-2
HÖSTLOV
45
Provgenomgång
Ev. repetition
46
3.2 Förhållande
47
3.3 Skala och
likformighet
3.3
3.3
48
3.4
HT-prov
3.5
3.5
49
3.4 Kvadrater och
kvadratrötter
3.5 Pythagoras
sats
50
Repetition
Repetition
Repetition /
3.1 Ekvationer
med variabler i
båda leden
3.2
3.1
3.2
Diagnos 3
51
Diagnos 1
Diagnos 1
Träna mera
Träna mera
JULLOV
HT-prov
Diagnos 3
Download