Övergripande terminsplanering Vinsta grundskola, höstterminen

advertisement
Övergripande terminsplanering
Vinsta grundskola, höstterminen 2015
Ämne: Tyska
Klass: År 7
Lärare: A-C Steurer
Lärobok: Der Sprung! 2
34
Uppstartsvecka
35
Introduktion, repetition. Några vanliga klassrumsfraser.
36
Fortsättning klassrumsfraser. Substantiv i bestämd form: der - das - die
37
Fortsättning av övnigar/spel med artiklarna der – das – die. Inledning kap 2: ”Meine Freunde und ich”
38
Fortsättning kap 2: Intervjua varandra. Grammatik: ”haben” och ”sein” i presens.
39
Kap 3: ”Der neue Freund”. Hobbies och intressen.
40
Fortsättning kap 3: Verb, några uttalsregler. (3/10 Tysklands återförening 25 år)
41
Kap 4: ”Rund um das Jahr”. Årstider, månader, repetition siffrorna på tyska
42
Fortsättning kap 4
43
Repetition
44
Höstlov
45
Kap 5: ”Wer sind Sie?” Frågeord, ord för yrken. Intervjua med Sie-tilltal.
46
Fortsättning kap 5
47
Kap 6: ”In der Stadt”. Platser i staden. Vägbeskrivningar.
48
Projektvecka
49
Projektvecka
50
Fortsättning kap 6. Repetition.
51
Jultraditioner i Tyskland/Österrike
På www.liber.se/glosmaskin kan du träna på glosor till Der Sprung! 2
Vi har läxa varje vecka, vanligtvis till onsdagar.
Översiktlig planering som kan komma att justeras under pågående termin.
För aktuella provdatum, inlämningar etc hänvisas till veckobrev (F-5) respektive klassens kalender på vår webbplats (6-9).
Download