Schema distans - Karlstads universitet

advertisement
1(1)
Schema Botanik: anatomi och fysiologi ht 2009 Distans
Vecka
45
46
47
48
48
49
50
51
52
53
01
02
03
03
Tema/aktivitet
Embryoutveckling, celler och vävnader
Växtanatomi
Fotosyntes
Mineralnäring
Laborationshelg 28-29 november
Vattentransport och näringstransport
Växthormoner
Ytterfaktorers påverkan på tillväxt
Repetition
Repetition
Repetition
Repetition och reservtid för komplettering av
inlämningsuppgifter
Repetition
Tentamen fredag 2010-01-22 kl 9.00-13
Karlstads universitet sal 5D 306
Kapitel i
läroboken
22,23
24,25,26
7
29
30
27
28
Download