Planering kemi 7B - skola.huddinge.se

Planering kemi 7B
Onsdag 22/1 Skriftligt förhör sid 55-60 (light sid 31-34) Läs vidare sid 61-66 (light sid 3537). Svara på frågorna på dessa sidor. Genomgång av svaren.
Fredag 24/1 Genomgång växthus effekten, fossila bränslen, fotosyntes. Löst papper.
Måndag 27/2 Tillverka svavel dioxid, försurning.
Onsdag 29/1 Läsa sidan 67- 71 (light 38-40) svara på frågorna i texten.
Fredag 31/1 Repetition
Måndag 3/2 Laboration, separation
Onsdag 5/2 Repetition, genomgång övningsskrivning
Fredag 7/2 Prov sid 18-75 (light sid 13-41) Du klarar dig bra på att läsa sammanfattningarna.
Detta ska du kunna:
Skilja på:
Atom och molekyl
Grundämne och kemiskförening
Kemiskreaktion och fysikalisk omvandling.
Du ska kunna ge exempel på detta och kunna avgöra på kemiska formler vilka av begreppen
ovanför som de representerar.
Veta vad periodiska systemet är för något.
Beskriva vad som händer med atomer och molekyler när man värmer på material.
Veta vad en blandning och en lösning är.
Ge exempel på hur man kan skilja olika ämnen åt t.ex salt och sand.
Veta vad luft är.
Beskriva miljöproblemen: Ozonhålet, växthuseffekt och försurning.