Luft, vatten, mark, syror och baser

HT-2016
Luft,
vatten, mark, syror och baser
Grupper
1. Luft sid. 46 - 49 (ej Ozon och Marknära ozon)
Kauthar
Emelie
Lova
8. Bergart, mineral och malm sid. 60 - 61
Alva
Ronja
Emma
2. Ozon sid. 49 (ej översta stycket)
Noah
Leo
Halen
9. Markens kretslopp sid. 62 - 63
Maya
Cecilia
Sassa
3. Växthuseffekt och förstärkt växthuseffekt
sid. 50
Lucas
Sophie
Omid
Om någon grupp blir klar tidigare…
4. Fossila bränslen m.m. sid. 51 - 52
John
10. Indikator och pH-värde sid. 64 - 65
Elias
Jacob
11. Syra, bas och neutral lösning sid. 66 – 69 (ej
försurning)
Philip
12. Försurning sid. 69 (ej svaga baser) - 70
5. Vattnets egenskaper sid. 53 - 55
Ellinor
Jennifer
6. Vattnet på jorden, vattnets kretslopp och
virtuellt vatten sid. 56-57
Zainab
Ella
7. Vattenverk och reningsverk sid. 58 - 59
Elsa
Johanna