Vattnets kretslopp

advertisement
BIOLOGI
www.zenitlaromedel.se Tel: 0523-37900
Vattnets kretslopp
Centralt innehåll Lgr -1, Biologi 4-6
Vattnets egenskaper och kretslopp
Teori:
Vinden hämtar vatten som avdunstat in över land, en stor del av regnet faller tillbaka i havet,
men i bergstrakter regnar det också mycket. Vattnet kan samlas i glaciärer för en tid. Vattnet
rinner ner i sjöar och åar som ytvatten eller sipprar från markvattnet ner i grundvattnet. Båda
vägarna kan vattnet återvända till havet. I varma områden är avdunstningen så kraftig att
mycket litet vatten når havet.
Du behöver: Modell som hjälper eleverna att förstå vattnets kretslopp, isbitar, lampa och
karamellfärg.
Tillvägagångssätt: Fyll på saltvatten i den blå behållaren som ska föreställa havet.
Sätt en tänd lampa över havet, den ska föreställa solen.
BIOLOGI
www.zenitlaromedel.se Tel: 0523-37900
Ladda molnet med iskuber.
Vattnets kretslopp startar. Solen värmer saltvattnet i havet.
Det avdunstar och kondenseras på molnet.
Droppar faller ner och samlas i insjön.
Undersök:
Hur är det med vattnet i insjön är det salt eller sött?
Förorena havet med karamellfärg.
Följer färgen med till sjön?
Förorena lite varje dag i havet. Vad händer till slut? Påverkar föroreningar i sjön havet?
Hitta på egna experiment. Vad händer om...? Kan föroreningar i luft påverka vatten?
Diskutera: Hur kan vi hjälpa naturen? Vad kan vi ändra på? En hoppingivande modell! Den
visar hur naturens gigantiska vattenreningsverk fungerar. Slutar vi bara att tillföra
föroreningar, kan vi få tillbaka rent vatten igen.
Download