Planering för kapitlet ”Mer om tal” år 9, HT 2007

advertisement
Planering för kapitlet ”Mer om tal” år 9, HT 2012
OBS! Detta är uppgifter som är obligatoriska.
Du väljer själv om du vill göra flera tal.
Grönt spår
Blått spår
1.
Tal i kvadrat och Kvadratrot (s.8,10)
Kvadrater (s.24)
tal 1-9, 11-15
tal 1-10
Forts. Kvadratrot (s.10,11)
Kvadratrot (s.25)
Tal 14-15, 16-17
Tal 24-27 (s.12)
tal 11-18
Pythagoras sats (s.14,15)
Pythagoras sats (s.26-27)
tal 33-39 (40)
tal 19-24
Potenser (s.53) + Tiopotenser (s.55)
Stora och små tal som tiopotens (s. 28)
tal 1511-1517 + 1524-1530
tal 25 - 31
5.
Aktivitetsdag – heldag
Aktivitetsdag - heldag
6.
Grundpotensform och stora tal (s.57)
Stora och små tal i grundpotensform (s.29)
tal 1533 – 1535, 1539 - 1541
tal 33 - 44
2.
3.
4.
Färdigt senast
v.37
Grundpotensform och små tal (s.59)
tal 1544 – 1547, 1552 – 1554
7.
8.
v.38
Prefix (s.61)
Negativa tal (s. 30)
tal 1556 – 1559, 1563 – 1567 (1568)
s.18  tal 54 – 55, 58 – 61, 63 – 64
tal 45 - 54
Multiplikation och division m potenser (s. 19)
Undersök och räkna med olika tal (s.12)
s. 16-19  tal 42 – 45, 49 – 51, 65 – 69
tal 24-27
v.39
PRAO v. 40 – 41
9.
Repetition
10.
Diagnos (s.22) (Görs under lektionstid, EJ hemma)
11.
Spårval
Arbete blått spår/grönt spår/rött spår
12.
Repetition
Prov fredag v.43
v.42-43
Röd kurs:
1 - 7, 8 – 12, 13 – 20, 21 – 25, 30 – 35, 36 – 38, 42 - 46
Download