Övningsblad prefix

advertisement
Arbetsblad 5:9
Grundboken
sid 152
Prefix och grundpotensform för stora tal
1
Dra streck mellan de som betyder samma sak.
kilo •
mega •
giga •
2
3
4
• 1 000 000 000 •
• miljon
• 1 000
•
• miljard
• 1 000 000
•
• tusen
Skriv som meter
a) 7 km =
b) 84 km =
c) 170 km =
d) 1,6 km =
e) 0,8 km =
f) 0,03 km =
a) 3 000 m =
b) 46 000 m =
c) 234 000 m =
d) 1 500 m =
e) 700 m =
f) 80 m =
Skriv som kilometer
Skriv talen som miljoner
a) 5 000 000 =
c) 550 000 =
5
6
miljoner
miljoner
b) 9 800 000 =
d) 975 000 =
miljoner
miljoner
Skriv som megahertz (MHz)
a) 6 000 000 Hz =
b) 20 000 000 Hz =
c) 7 500 000 Hz =
d) 750 000 Hz =
Skriv som gigawatt (GW)
a) 5 000 000 000 W =
b) 4 900 000 000 W =
Skriv utan prefix i grundpotensform
7
a) 5 km =
b) 0,9 km =
8
a) 8 MW =
b) 0,75 MW =
9
a) 2 GW =
b) 1,5 GW =
©
9, Sanoma Utbildning och författarna
Arbetsblad 5:10
Grundboken
sid 153
Prefix för små tal och grundpotensform
1
Dra streck mellan de som betyder samma sak.
• hundradel •
• 10–3
centi •
• tusendel
•
• 10–6
milli •
• miljondel •
• 10–1
• tiondel
• 10–2
deci •
mikro •
•
Skriv utan prefix
2
a) 3,7 cm =
3
a) 6 µm =
0,037 m
b) 4,2 mm =
c) 9 dm =
b) 74 µm =
c) 325 µm =
Skriv som meter, i grundpotensform
4
a) 8,5 cm =
5
a) 9 µm =
8,5 · 10–2
b) 8 mm =
c) 7,5 mm =
b) 4,5 µm =
c) 1,84 µm =
b) 0,007 =
c) 0,000 009 =
Skriv i grundpotensform
2 · 10–3
6
a) 0,02 =
7
a) 0,58 =
b) 0,037 =
c) 0,048 =
8
a) 0,002 17 =
b) 0,000 495 =
c) 0,000 097 =
9
en tiotusendel =
10
tre tusendelar =
11
nio miljondelar =
Skriv utan tiopotens
12
a) 4 · 10–1 =
b) 7 · 10–3 =
c) 4 · 10–6 =
13
a) 5,2 · 10–3 =
b) 9,25 · 10–3 =
c) 7,3 · 10–4 =
©
9, Sanoma Utbildning och författarna
Download