MATEMATIKPLANERING 9B, 9E Taluppfattning

advertisement
MATEMATIKPLANERING
9B, 9E
Taluppfattning
ht.2013
Ansvarig lärare: Linnéa
Elevens namn: __________________________________________________________________
När vi jobbar med detta område kommer vi att träna på att:
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda
strategier och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
MÅL Grundkurs
 Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna räkna ut kvadratroten
av ett tal
 Kunna skriva, använda och räkna med tal i tiopotensform och
grundpotensform
 Kunna använda sig av phytagoras sats
 Kunna använda några prefix för stora och små tal
MÅL Fördjupningskurs
 Att räkna multiplikation och division med negativa tal
 Att kunna räkna med kvadratrötter
 Att kunna lösa problem mha phytagoras sats
 Att kunna mer om vårt talsystem t.ex. imaginära och irrationella tal
Bedömning
Bedömningen sker på hur väl du uppfyller ovanstående förmågor på området. Det
kommer du ha chans att visa både muntligt och skriftligt vid prov,
problemlösning och gruppdiskussioner under lektionstid.
Matematiska ord till kapitlet
Kvadrattal, kvadratrot, rätvinklig triangel, phytagoras sats, katet, hypotenusa,
bas, exponent, tiopotens, grundpotens, prefix, naturliga tal, rationella tal,
irrationella tal, primtal, sammansatt tal, primfaktorer, faktorträd
Tidsåtgång: v.36-43
Vecka
Tis
Ons 9 E, Tors 9 B
Fre
35
Ma-diagnos
Ma-diagnos
Ma-diagnos
36
Presentera ny LPP
G:Tal i kvadrat
s. 8
s.10
G:Kvadratrot
s.11
G:Rätvinkliga
trianglar s 13
G:Phytagoras sats
Laborativt +
s. 14-15
ALLA
G:Små tal i
tiopotensform
s.17
fortsättning
fortsättning
G:Räkna med tal i
grundpotensform
s.19
37
38
39
G:Stora tal i
tiopotensform
s.16
s.8-9
STUDIEDAG
40
G:Prefix s.20
fortsättning
41
EXTRA:
G-Delbarhet och
primtal(STENCIL)
s.5-6
DIAGNOS
42
Röd/Blå
43
Röd/Blå
44
H
Veckans läxa
Inlämning fredag
Repetera addition
och subtraktion
av negativa tal
s. 12
s.7
Vara klar med
s. 12 till tisdag v
37
LÄXA 1
G:Tal i
grundpotensform
s.18
Analysera olika
typer av lösningar
LÄXA 2
EXTRA:Olika
sorters tal
(STENCIL)
s.4
Röd/Blå
Sant eller falskt
med motiveringar
s. 21
Röd/Blå
Röd/Blå
Utdelning av
blandade
repetitionsuppgifter
Göra klar röd/blå
PROV Adelen
PROV Bdelen
Göra klar röd/blå
Ö
S
T
L
O
V
Ligga i fas med
planering dvs.
kunna göra
diagnos torsdag
Download